Kråkuddens vindskydd 

  

Denna vackra bild från vindskyddet på Kråkudden Hönö är väl inte 
helt representativ för verksamheten här ute, så inte heller vykortet riktat inåt men så kan här också se ut. 
                Vindskyddet är ett resultat av några hängivna medlemmar 
i GOF som i början på 1990-talet insåg behovet. Pengar samlades 
in och frivilliga krafter ordnade det hela, som synes har det ibland kunnat bli så fullproppat med folk att en del får stå utanför. Då ska påpekas att bilden visar det andra vindskyddet; vilket så småningom byggdes då det visade sig att det första vindskyddet inte räckte till. 
              Det kanske inte kan kallas fågeltorn men platsar väl in i gruppen ändå, här har setts (dvs rapporterats) många fåglar - hur många framgår tyvärr inte av Svalan där alla lokaler på Hönö buntats ihop under superlokalen Hönö. Det finns goda skäl att bryta ut Kråkudden som egen lokal - även om vindskyddet står ett stycke söder om denna udde används ofta detta namn. Inte heller framgår 
(än så länge) hur många personer som rapporterat från Kråkudden, men Hönö ståtar med 826 svalare vad det nu kan vara värt. Kråkudden Hönö är en över  hela riket berömd havsfågellokal. 
             Vindskyddet tycks fungera som det ska, placeringen nära havet är tillfyllest och trafikstörningarna är obetydliga.