Hökällas fågelplattform

    

Hökällaområdet är en nydanad våtmark som på kort tid dragit till sig 
både andfåglar och vadare av olika slag. För att underlätta studiet av fåglarna byggdes ett fågeltorn i kanten av ekdunge öster om, men på Valborg 2008 brändes tornet dessvärre ner. Det var ett rejält torn med uppfartsramp och en övervåning. Det enda problemet var att det låg 
väl långt från dammen, när vegetationen växte upp var det svårt att se 
en del av fåglarna i dammen. Som ersättning för det nerbrunna tornet byggdes en observationsplattform av stabilt slag, dessvärre ännu 
längre från dammen. Grundprincipen för placering av fågeltorn bör vara att de skall i möjligaste mån placeras nära fågellokalen; fåglarna störs inte alls så länge man håller sig i tornet. 
           Detta faktum kan ibland göra det nödvändigt att komplettera med studier från Skogomevägen norr om dammen eller från Tuvevägen öster om. Ett besök uppe på sluttningen vid kyrkogården vid Tuve kyrka på hösten då vegetationen vuxit upp kan visa sig vara givande.
           Med dessa begränsningar är plattformen ändå ett utmärkt ställe, stabilt som få fågeltorn och med god utsikt över dalen där en del vadare och rovfåglar kan passera under sträcktider. Med tubkikare klarar man utan svårighet av att bestämma de fåglar som syns, större är inte avstånden.