Eriksdals fågeltorn 

  

Fågeltorn är bra och praktiska hjälpmedel för oss fågelskådare, men inte alltid så väl placerade. Ett nytt fågeltorn vid Eriksdal strax söder 
om Bohus fästning innehar för närvarande det regionala rekordet som Mest Felplacerade Fågeltorn. Pendelparkeringen på platsen byggdes nyligen ut, varvid bland annat revir av rosenfink och gräshoppsångare försvann. Som kompensation för intrånget, som skedde i ett Natura 2000-område, har Trafikkontoret i Göteborg föranstaltat om byggandet av ett fågeltorn på platsen. 
                Kungälvsornitologerna har i en skrivelse haft  invändningar mot både förfarandet och placeringen av tornet. Det har inte påverkat Göteborgs kommun som nu har byggt färdigt tornet. Det är ett gediget torn med bänk och regnskydd. Det står där ingen vill ha det, ett monument över en förvaltning som inte lyssnade på sina uppdrags- givare. Det bästa vore naturligtvis om tornet monteras ner och flyttas 
till en bättre plats. Fågeltornsbehov finns det lite här och var. Läs 
gärna Kungälvsornitologernas inlaga till Länsstyrelsen i Västra Götalands län på
http://www.gof.nu/ avdelning Fågelskydd, Yttranden.
(FpV 2010 nr 2)
            Men nu står ju tornet här och sträcket längs Göta älv kan ibland vara av imponerande dimensioner. Läget är inte optimalt, då avståndet till älven där sträcket passerar är lite stort. Trafiken är en stor del av dagen en störningskälla. Tornet är dock av utmärkt konstruktion, med bänkar och tak som skydd för dåligt väder. Det är utan tvekan ett torn som hade hedrat vilken fågellokal som helst.