Bragebackens utsiktstorn

    


Detta torn är inte primärt byggt för att beskåda fåglar från, men det går 
bra det också. Det ligger högst upp på Bragebergets höjd i södra Slottsskogen med fri sikt runt om i stort sett - en liten talltopp sticker 
upp på ett ställe. En jämförelse med de hinder i form av resliga träd 
som finns längre norrut i Slottsskogen söder om Observatoriet på den gängse observationsplatsen Ljungkullen utfaller i det avseendet till Bragebackens fördel. 
              Ett visst sträck har visat sig passera över området, de följer 
den nord-sydliga bergssträckningen. Tornet besöks naturligtvis även av 
en del icke-fågelintresserade men det ger sällan problem, särskilt som det sträck som passerar är som mest intensivt på morgonen. 
               En påtaglig nackdel är Dag Hammarskölds led som med sina i medeltal 47 500 bilar per dygn (2005) lägger en massiv bullermatta över nejden. Problemet kan möjligen tänkas minska efter 1/1 2013.