Fågelrapporter

Slottsskogen  2005  2006  2007  2008  2009 2010 2011 2012  2013  2014

Botaniska trädgården, Göteborg 2009  2010 2011

Änggårdsbergen 2009  2010  2011

Torslandaviken 2009  2010  2011 2012

Stora Amundö 2009  2010   2011  2012

Välen 2009 2010 2011

Lägg gärna in rapporter du har nytta av i din smarta mobil, då har du alltid referensmaterial när du ser någon fågel - hur är det med den arten här... i pdf-dokument finns också sökfunktion   

På lite sikt ska jag ställa ihop sammanfattningar över alla år, Slottsskogsapp, Välenapp och Amundöapp... och givetvis Torsvikapp. Hav tålamod, mina vänner.