Mina västsvenska fågellokaler

Att bo i en storstad har sina begränsningar för oss naturentusiaster, även om det är en så relativt liten storstad som Göteborg. Den stora Naturen finns lite för långt bort - inte som i Alingsås där Varsjön och Nolhagaviken låg på bekvämt gång- och cykelavstånd. Men staden har som bekant andra fördelar. Det är som det är och vi får göra det bästa av situationen. Och ofta nog finns det ett stycke natur också på nära håll på gång- och cykelavstånd. 

Här följer beskrivningar av ett antal lokaler i Göteborgsområdet, ställen som jag trivs på och där det finns fåglar. En och annan "självklar" lokal saknas eftersom jag inte varit där så mycket. Ofta är det kända lokaler, men förhoppningsvis får du lite nya idéer och är du ny på trakten får du säkert en del tips. Det kommer mera; jag fyller snart på med flera lokaler. Hör gärna av dig till mig om du har synpunkter och önskemål. 

Varför ännu en sida med fågellokaler, det finns ju, bland annat på
http://www.gof.nu/ 
Det är e
n översikt med mer praktisk information om 33 västsvenska fågellokaler, medan denna är mer personlig...  Dessutom finns det en handfast, konkret nytta med min sida:

1. Här finns kartor med namn på dellokaler, bra för Svalanrapporteringen
2. Här finns snabblänk till olika lokalers Svalanobservationer - det tveklöst snabbaste sättet att få veta vad som setts
på Mina Lokaler 
Lägg alltså in sidan som Startsida eller bland Favoriterna. 

Du har säkert egna smultronställen som inte sammanfaller med mina. 
Skicka i så fall in en beskrivning till http://www.gof.nu/ om lokalen inte finns där. 
Eller gör en egen hemsida...     

 Tillgivna hälsningar!    

       
NaturStig

 1  Slottsskogen
 2  Stora Amundön
 3  Galterö
 4  Välen
 5  Torsviken
 6  Svarte mosse
 7  Rya skog
 8  Jonsered
 9  Vallda sandö
10 Tofta kile


 

 

01 Slottsskogen

För att en lokal skall bli en Fågellokal bör platsen besökas regelbundet av skådare. Slottsskogen har jag genomvandrat sedan 1984, ofta dagligen. På den tiden var jag ganska ensam här, nu är vi flera. Rariteter ses ibland men mest är det ovanliga möten med vanliga fåglar som förnöjer mig. Gråsparvar ryttlar och fångar trollsländor, kråkor snusar, gräsänder dyker efter vattenödlor… På www.naturstig.se finns detaljkarta, artlista och årsrapporter för senare år. På Svalan finns 174 arter 1854-2012, jag har sett 159 av dessa här.

Obsar:
http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=7146&fromyear=2012&tomyear=2012 

         

 

02 Stora Amundö

Långt från bilbruset ligger denna ö med mångfald av natur som ger spänning åt vandringen och olika fåglar. Senaste åren såg jag tofsmes, sillgrissla, berguv och småsnäppa här. I Slottsskogen kan jag på en dag se 30 arter; här vid rätt tid det dubbla. Lagom att gå runt ön även om sträckan innanför Kungsviken är lite knagglig. Vitkindad gås (bilden) vallar ungar under flyttfågelstråken. 228 arter enligt Svalan 1958-2012, Lars Lundmark har sett 181 av dessa.

Obsar:
http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=171&fromyear=2012&tomyear=2012 

       

   

03 Galterö

Före detta militärområde som numera går att beträda, men tack vare sin historia är (nästan) obebyggt.
Perfekt för den bil-löse men också bilister besöker gärna ön med spårvagn och färja till Brännö Rödsten.
Ca 60 minuters vandring tills man når Galterö, då är man med ens långt ute på landet! Sommartid strosar
badgäster längs vadarstränderna men morgontidig hinner före. Kulmesund är bra vadarställe, men hela ön
är spännande för den fågelnyfikne, med fri sikt. Läget i kustbandet ger klara fördelar.
Svalan: 204 arter 1963-2012, Christer Fält 161 arter. 


Obsar:
http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=164&fromyear=2012&tomyear=2012

              

 

04 Välen

Förr i tiden med mycket buskage och rosenfinkar, numera betesmark med vipor, gulärla och liten vadarstrand. Ett stabilt fågeltorn med regnskydd ligger nära P-plats (på andra sidan gatan) och gör platsen väl- och lättbesökt. Bilden är från tiden då träden fanns kvar, sedan kom någon på att kråkor kan spana vipungar från träd och fällde träden. Undrar vad som händer när samma snille inser att kråkor också kan sitta på fågeltorn…
223 arter rapporterade 1869-2012, Stefan Andersson 185 av dessa.

Obsar:
http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=11098&fromyear=2012&tomyear=2013 

        

05 Torslandaviken

En ganska härjad men återuppstånden fågellokal, en av Bohusläns artrikaste. Natura 2000-område som trots internationellt skydd fortfarande utsätts för störningar av olika slag. Lokalen är svåråtkomlig med aggressiv skyltning och avspärrningar, men trots detta välbesökt. Kan bli ett mycket attraktivt naturområde med rätta insatser. Praktisk startpunkt med tänkbara vandringsmål. Röd linje i Karholmsdamm och Mudderdamm markerar landskapsgräns. Flitiga besökare har rapporterat 256 arter till Svalan för åren 1921-2012, Johan Svedholm leder med 217 arter.

Vägen till Mudderdammen, beskrivning med karta. 

Obsar:
http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=4880&fromyear=2012&tomyear=2012 


 

06 Svarte mosse

I Biskopsgården finns denna lilla, ganska bedårande sjö med en stor skrattmåskoloni och en och annan slättsjöfågel. 2009 besökt av nio (9) skådare, färre än en dag vid Torsviken! Väl värd fler besökare, liksom skogarna väster om även om Norrleden ligger alldeles intill. Svarthuvad mås den 3 april kanske visar på potentialen... På Svalan listas 119 arter 1958-2012, av dessa har Uno Unger svarat för 76.

Obsar:
http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=26019&fromyear=2012&tomyear=2013 

 

 

 

07 Rya skog

En märklig skog. Liten rest av betydligt större skogar i området, större på insidan än på utsidan! Frodig vegetation och mycket sångfåglar, vitsippor på våren och mygg på sommaren. Påträngande omgivning av reningsverk, raffinaderi och tung trafik men detta märks inte alltid. En sannskyldig oas, många gånger hotad. Besök den så kanske den får vara kvar! 101 arter rapporterade till Svalan 1850-2012, Uno Unger har 
rapporterat 69 av dessa.

Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=26017&fromyear=2012&tomyear=2012 

 

       

 

 

08 Jonsered

Strömmande vatten är speciellt. Här finns strömstare året om, forsärla och kungsfiskare ses ibland. Bra utgångspunkt för en vandring till Partille längs Säveån om man tar pendeln. 99 arter rapporterade till Svalan (Säveån Jonsered) 1959-2012, Uno Unger (62 arter) eller 98 arter 1958-2012 (Jonsered) där Kristoffer Nilsson sett 71 arter.   

Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=127070&fromyear=2012&tomyear=2012 

 

 09 Vallda sandö


Här finns de två fågelrika strandvikarna Stallviken och Låddholmsviken, med mellanliggande lagom vandringssträcka. En del är avsatt till fågelskyddsområde på våren men ändå finns gott om strövområden på klippor och strandängar. Här brukar vårens första strandskator och gravänder vänta på att våren ska komma till Göteborgstrakten. Lättillgänglig vadarlokal sommaren och hösten. Åren 1958-2012 har 241 arter rapporterats 
till Svalan, Erik Landgren har 181 av dessa.

Obsar:
http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=4912&fromyear=2012&tomyear=2012 

 

10 Tofta kile

Det finns gott om exempel på att mänskliga ingrepp har förstört natur. Men ibland sker också motsatsen. En invallad havsvik lockar olika änder att häcka, vadare rastar och skäggmesar pingar i vassen. Vida utsikten 
från berget söder om viken är lätt att komma till. Hällmarker och hagmarker i området inbjuder till 
ytterligare vandringar. Svalan: 204 arter 1961-2012, Peter Strandvik mest med 164 arter.

Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=10198&fromyear=2012&tomyear=2012