Tretåiga måsar lite överallt
3 december 2015 
Hyppeln 1000-1300
Guide Bosse Brinkhoff

Mitt i en period av regn och galopperande stormar Gorm och Helga från väster träffades vi för att gå Hyppeln runt. Med en osannolik tur hade denna dag inträtt med nästan lugnt väder, soligt och höga moln. Om vi sedan skulle se någon fågel också var det ju bra, vilket vi också gjorde. Vi gick vänstervarv och inledde med fågelbordsstudier där pilfink, gråsparv, blåmes och talgoxe kunde ses. När vi kom ut till havet stannade vi till och letade. Alkor hastade fram och tillbaka, de som kunde artbestämmas var nästan alltid tordmular men också sillgrisslor sågs. De flesta förblev obestämda, så kan det vara ibland. En smålom flög förbi, både järnsparv och skärpiplärka kunde höras. . Ejdrar låg ute i bränningar, där också en och annan alka sågs men var svåra att upptäcka i vågorna.

De senaste dagarnas blåst var orsak till att åtskilliga tretåiga måsar sågs, ofta flög de på gott avstånd från stranden och sågs bara bra i tubkikaren. Deras annorlunda grunda snabba vingföring skilde ut dem från de vanliga flaxande gråtrutarna och även de mer sparsamma fiskmåsarna. En liten sparvhök skyndade förbi, en liten flock av både grönfink och björktrast flög över. Rödhake och gärdsmyg höll till i de täta men fåtaliga buskagen ute på uddarna. Ute på skären stod en del skarvar; där fanns det också toppskarvar som i vissa fall redan var i häckningsdräkt med liten tofs på huvudet. När de stod blandade med storskarvar var de lätta av urskilja genom sin litenhet.

Vi var 33 deltagare på denna ljuvliga höstvandring. Bosse Brinkhoff såg till att de som ville fick se vad som fanns. På fredagen öste regnet ner och stormen Helga blåste ner hustak och träd. På lördagen blåste det likafullt och regnet fortsatte. Si, det var en bra torsdag!

SUM: Björktrast 15, Blåmes 2, Ejder 150, Grågås 1, Gråsparv 5, Gråtrut 50, Gräsand 13, Grönfink 6, Gärdsmyg 2, Havstrut 20, Häger 2, Järnsparv 2, Kaja 7, Knipa 5, Koltrast 8, Korp 1, Kråka 15, Pilfink 5, Rödhake 1, Sillgrissla 15, Skata 4, Skärpiplärka 2, Smålom 1, Småskrake 10, Sparvhök 1, Storskarv 20, Storskrake 1, Större hackspett 1, Talgoxe 3, Toppskarv 15, Tordmule 15, Tretåig mås 100 = 498 fåglar av 32 arter

Bosse välkomnar och redogör för dagens program Gäller att hålla koll åt alla håll...
Det Stora Blå bredde ut sig för våra hänförda blickar Inte så vanligt att se hackspett sitta på en tråd.
Är nog inte ensam om att  ha fotograferat den altanen Lunaria annua, praktfull trädgårdsväxt efter blomning
Fika intogs vid ett naturskönt ställe nära Kluvna Stenen Ung tretåig mås med Rörö i bakgrunden