Foto: Bernt Nielsen

Onsalas södra udde
8 oktober 2015 
Mönster 800-1100
Guide Lars Hellman

Redan när vi klev ur bilarna vid slutet av Mönstervägen märktes att detta var slutet på Onsalahalvön. En kajflock drog över, glest sträck av bofink och grönsiskor silade förbi och någon nötskrika flaxade åt fel håll. Vi var 16 pers i den tidiga timmen som med Lars Hellman i spetsen vandrade vidare utåt udden. Då och då stannade vi till och lyssnade, hörde någon taltrast, en del blåmesar, talgoxar och kungsfåglar på flera platser. Några mindre ringduveflockar över, i en av flockarna sågs en skogsduva bestämd genom klart mindre storlek. Någon sparvhök passerade och en pilgrimsfalk kom också förbi, inte den allra största modellen, alltså en hane. 

Vi vandrade vidare och kom ner till havet, vek sedan av upp mot den gamla lotsutkiken. En flock med tiotalet korpar flyttade motvilligt på sig ner till stranden. Blåsten från öster mattades något när vi satte oss bakom stugan och intog tidig frukost. Här ute på de kala bergen fanns en hel del ängspiplärkor, en sparvhök jagade sig framåt och tog spanande pauser på stenar med god utsikt. En liten flock starar passerade och en fjällvråk flög förbi. Flera flockar med ringduvor sågs på lite avstånd men de tycktes inte vilja ge sig av, söderut mörknade det. De landade istället i skogen och fyllde grantopparna. Sälar låg på den sedvanliga kobben och en hel del storskarvar stod ute på Malö. 

Vi gick sedan tillbaka men vek av vid en skarp krök på stigen och tog oss upp på berget mitt i skogen. Ofta kommer sträckande fåglar rakt över denna bergryggen varför denna plats kan vara bättre. Här är sikten bra åt öst-syd-väst, men nu var det lidet längre frampå dagen och det sparsamma sträcket hade mattats av. Bra nog att vi var tidigt ute, dessutom minskar det gruppstorleken något till glädje för de, som tycker att vi ibland kan bli lite för stor grupp. 

SUMMA  Bergfink 10, blåmes 25, bofink 200, duvhök 1, ejder 30, fjällvråk 1, grönsiska 20, grönfink 3, gärdsmyg 3, hämpling 1, kaja 50, korp 10, kungsfågel 10, nötskrika 2, pilgrimsfalk 1, ringduva 230, rödhake 1, skogsduva 1, sparvhök 2, stare 70, storskarv 50, talgoxe 10, taltrast 2, ängspiplärka 25 = 758/24
Lars Hellman visar ringduvefjäder Lyssnarpaus gav ofta resultat
Halvvägs till lotsutkiken finns en bänk På väg uppför mot utkiken
Spikblad med bladskaftet lite ovanligt placerat Här går vägen upp på berget till andra utsikten