Vandring i havsbandet
1 oktober 2015 
Marstrandsön 1000-1300
Guide Kåre Ström

På många håll finns det nu promenadslingor som man kan gå, för ökad bekvämlighet och till gagn för folkhälsan. Så ock på den ö där det snart tusenåriga samhället Marstrand är beläget. Kåre Ström ledde oss runt en vacker höstdag, som var ganska fågelfattig men vi gjorde ändå vad vi kunde. Vi var omkring 30 personer gick söderut från färjan för att senare få solen i ryggen, passerade den strategiskt placerade befästningen Strandverket - detta var en gång gränsland och många krig har dragit förbi. Stigen gick snart över i trappor, fullt gångbara men fick oss att fundera på om vi fortsättningsvis bör utmärka våra vandringar med olika antal kängor. Idag var det då med denna terminologi 3 kängor. Sådant kan vara bra att veta.

På sommaren är Marstrand centralort för segeltävlingar, idag endast en katamaran med fotograferande följebåt. I de inte alltför hårda vindarna syntes maranens vindkänslighet och oberäknelighet - en gobbe ramlade plötsligt i vid ett vindkast.Men här fanns också traditionsbåtar, en liten skuta fick en och annan att grymta av belåtenhet "det var en go båt". Inne på ön mellan bergen finns Sankt Eriks park anlagd på 1860-talet, rektorn vid Marstrand läroverk Gustav Evald Widell lät anlägga parken liksom stigar runt ön, färdiga 1894. Här går en stig upp till en utsiktsplats men vi var nöjda med alla bra utsikter och fortsatte till färjan.

Det fanns en del tubkikare med i gruppen, långt ute i horisonten sågs några havssulor flyga söderut, adulta fåglar, lysande vita ehuru på ganska så stort avstånd. Ejderflockar låg lite här och var och två sillgrisslor upptäcktes också. Vi kunde inte upptäcka några  toppskarvar bland storskarvarna på skären, såg lite talgoxar i de vindpinade buskarna och bland ängspiplärkorna kunde en skärpiplärka upptäckas. Lars Persson och Ulf Persson räknade fåglar och lade ut på Svalan, som jag fortfarande gärna kallar Artportalens fågeldel. Jag citerar.

SUM Blåmes 1, Ejder 40, Gråtrut 40, Havssula 3, Havstrut 15, Kaja 20, Kanadagås 2, Kråka 2, Pilfink 1, Ringduva 1, Sillgrissla 2, Skata 5, Skärpiplärka 1, Storskarv 12, Sädesärla 1, Talgoxe 3, Tamduva 16, Ängspiplärka 8 = 173/18

Kåre Ström, entusiast Vid Strandverket
Vid Jättegryta Vid Carlstens fästning
De va en go båt Modernare flytetyg
Infotavlans karta för kommande vandringar... ... med kortare tips om vandringsmål
Nära havet lyste graniten - här kan inga lavar växa Minnessten efter Widell som fixade till en park