Många granna observationer
30 juli 2015 
Halland 900-1400
Guide Conny Palm

Hallandskusten på sensommaren lockar och drar för den fågelbitne, särskilt som man kan kolla vädret på morgonen och inte behöver anmäla sig. Transport skedde med bilar, 15 pers kom från Ekliden i 4 bilar (4 parkerades där), övriga 20 kom direkt till Korshamn i 10 bilar. Samåkningen i bilen lärde mig att stagg är småsill som kan användas vid makrillfiske. Vi passerade ett fält med blåblommande potatis och jag fick veta att i Töllsjö fanns det fyra sorters potatis: tidiga röa, blå mandel, King Edward och kuenern. Den sista var en direktöversättning till Töllsjömål av Queen Elisabeth. Ska leta efter Blå mandel, Hertha är också en bra sort fick jag veta, men kan vara svår att få tag på.

Och vädret var perfekt, Conny visade och förklarade var alla 22 vadararterna fanns att skåda och hur man kunde känna igen dem. Direkt vid ankomsten sågs en flock med myrspovar och kustsnäppor ute i vattnet, mitt i motsolen. De var äldre fåglar fortfarande i granna roströda dräkter, vår placering gjorde att de hamnade mitt under solen, inte helt optimalt. Som alla vadare på rastplatser var de dock mobila och kunde senare ses i bättre vinklar.

Småvadare fanns något hundratal kärrsnäppor i några flockar, ibland landade de nära oss. Här var också något tiotal spovsnäppor, lite större med mer av spovnäbb, de gick lite mer för sig själva. Flera småsnäppor fanns bland kärrorna och en brokig sandlöpare i övergångsdräkt fanns också, gjorde skäl för namnet, gick ofta ut ur tubfältet. Flera roskarlar gick och vände tång. Några tiotal större strandpipare och minst en mindre strandpipare sågs, en handfull grafiskt svartvita kustpiparhanar och blekare honor samt några ljungpipare representerade piparna, lätta att skilja på långt håll genom att de går litet stycke och stannar till. En ensam storspov, några strandskator och tofsvipor fanns här också. Dessutom fanns här gluttsnäppor, grönbenor, rödbenor, någon skogssnäppa och drillsnäppa. Mycket mer komplett kunde inte listan bli.

Ibland for en del av vadarna upp, flög fram och åter i tät flock med perfekta vändningar som de brukar. Det kan ha varit någon rovfågel på avstånd som fått dem på vingarna, eller falskt larm - hellre lyfta en gång för mycket. Den havsörn som kretsade långt inne över land bör dock ha varit oskyldig till dessa uppflog. Storskarvar ute på Karet i mängder, tog några kort som senare visade att där också fanns några toppskarvar, sedan några år ny art på Västkusten. 

Efter det grundliga besöket vid Korshamn vid Morups tånge blev det Galtabäck med lite vadare men framför allt en skärfläcka alldeles framför tornet, ivrigt sysselsatt med att jaga bort fiskmås och skrattmås från en halvvuxen unge ute i vattnet. Här fanns också några svarta svartsnäppor. En långnäbbad myrspov ute i vattnet förbryllade men kort hals och randig stjärtteckning visade arten. Hona av myrspov har ofta längre näbb. Vid Getteröns naturcenter sågs slutligen två enkelbeckasiner som fick fullborda artlistan. Sedan återvände vi hem vältränade och belåtna med granna obsar.

Eftersom vadare var dagens tema presenteras här antalet av dessa separat. 
Baserat på Svalanrapporter som Conny lagt in, och adderat för alla tre lokalerna. . 

TOTAL VADARE Drillsnäppa 4, Enkelbeckasin 2, Gluttsnäppa 13, Grönbena 5, Kustpipare 15, Kustsnäppa 27, Kärrsnäppa 200, Ljungpipare 1, Mindre strandpipare 3, Myrspov 40, Roskarl 2, Rödbena 5, Sandlöpare 1, Skogssnäppa 6, Skärfläcka 10, Småsnäppa 3, Spovsnäppa 7, Storspov 11, Strandskata 2, Större strandpipare 26, Svartsnäppa 8, Tofsvipa 8 = 401 ex av 22 arter

ÖVRIGT Backsvala 1, Bläsand 1, Brun kärrhök 3, Ejder 1, Fiskmås 2, Gravand 5, Grågås 13, Gråhäger 5, Gråtrut 20, Gräsand 3, Havstrut 1, Havsörn 1, Hämpling 2, Kanadagås 25, Kentsk tärna 4, Knipa 1, Knölsvan 2, Kricka 5, Kråka 20, Ladusvala 10, Ringduva 1, Råka 1, Skrattmås 20, Smådopping 1, Stenskvätta 1, Storskarv 100, Stripgås 1, Sånglärka 5, Toppskarv 2, Tornfalk 1, Tornseglare 2, Vitkindad gås 6 = 266 av 32 arter

Vi hann knappt ur bilarna förrän vi började leta Flock kustsnäppor ute i vattnet och någon myrspov
Adulta kärr- och kustsnäppor med sommardräkt kvar Myrspovar, kustsnäppor, kärror - olika vattendjup & näbblängd
Toppskarv bland storskarvar ute på skäret Myrspov hona med typisk stjärtteckning
Skärfläckeunge, farsan vaktar omsorgsfullt Skrattmåsar var väl inget hot mot ungen, men ändå...