Sommarvandring vid Viken
1 juli 2015 
Välen 1000-1300
Guide NaturStig

Vardags med 19 deltagare. Sol, värme och mycket behagligt sommarväder. Ordinarie exkursionsledare hade för flera månader sedan rapporterat förhinder men undertecknad tog över. Vi gick ut till båthamnen vid Bjöla och gick upp på Kviberget med utsikt över Askimsviken. Med tanke på tiden på dagen var det naturligt att det var området nära Fågeltornet som bjöd på flesta fågelupplevelser. Vi såg ändå en del fågel, Ulf P rapporterade på Svalan och den sammanställningen finns nedan. Janne gick omkring med 2 kameror, en av dem med möjlighet att zooma.

Fågelsången börjar ebba ut, vilket kan tyckas sorgligt, men törnsångarna höll på, liksom någon koltrast och svarthätta. För koltrastens del är det säkert fråga om en andra eller möjligen tredje kull för året, vi fann äggskal troligen av denna art. Svarthättan kunde ha varit en oparad hanne som inte slutat hoppas.

Välen är den innersta delen av Askimsviken, vassbevuxen längs kanterna, här mynnar Stora ån med en del näring. Förut var det ett reningsverk längre upp efter ån, numera nerlagt sedan 1972, allt avlopp går till Ryaverket, istället har det blivit Reningsborg second hand, en hjälporganisation på kristen grund. Öppet onsdag 16-19, lördag 10-13.

Välen är välbesökt av en handfull män och kvinnor, vilket ger många observationer av ibland ganska sällsynta arter. Så brukar det vara. Den som är här ofta kontaktar Uno Unger och ansöker om att bli kopplad till Välenskådarna. Då får man sms i mobilen när någon rapporterat fågel där. Uno har e-adress uno.unger@kustobsar.se

Uno kom vandrande och berättade att här fanns 6 snatteränder, hona med 5 stora ungar. Vid kontroll på Svalan visar det sig att det varje sommar sedan 2011 har setts familjeflockar, ofta 4-6 ex, någon gång betydligt fler. Närmaste häckplats för arten är Tofta kile söder om Marstrand med flera par häckande, dock har inga ungar rapporterats där än. Som en påminnelse om att våren i år ändå är sen kom en gräsand vandrande över det nya dammområdet (biologisk rening) med 11 små ungar - uppenbart kläckta alldeles nyss och nu på väg ner i Välenviken. Sedan ser man dem inte så mycket, de går antagligen längre upp i ån. Hade det varit i Slottsskogen kunde man vara säker på att kullen halverats den närmaste veckan (kråkor, trutar) men här vet ingen.

På Vadarstranden fanns också rödbenor som ibland flög upp och varnade, men inga ungar sågs men rapporterades den 28/6 ute på betesängen. Däremot såg vi 1+2 ungar av tofsvipa, två olika storlekar. Trevligt med ett ställe där vadare trivs. En del vuxna vipor sågs också, detta är en bra rastplats för flyttande vadare och det vet de om.

TOTAL Björktrast 2, Blåmes 1, Bofink 1, Drillsnäppa 1, Fiskmås 3, Gransångare 1, Grågås 51, Gråtrut 1, Gräsand 15, Havstrut 1, Hussvala 2, Kaja 2, Knölsvan 4, Koltrast 2, Kråka 2, Ladusvala 2, Lövsångare 1, Nötskrika 1, Nötväcka 1, Pilfink 7, Rödbena 4, Rörhöna 1, Silltrut 1, Skata 3, Skrattmås 3, Småskrake 2, Snatterand 6, Stare 50, Storskarv 1, Strandskata 6, Svarthätta 1, Sädesärla 2, Sädesärla 1, Sävsparv 1, Talgoxe 2, Tofsvipa 10, Tornsvala 3, Törnsångare 3, Vitkindad gås 86 = 291/44

Tofsvipa med unge bland vitkindade Knölsvanpar med små ungar
Påhittig skylt för att få hundägare att förstå Utsikt från Kvibergets topp
Äggskal av trast, möjligen koltrast Fyndig liten zoomkikare 8-24 x