Sommarvandring på Galterö 
4 juni 2015 
Galterö 1000-1300
Guide
Lars Hellman 
Skribent Lars Hellman
Fotograf Gun Britt Thor

En lagom stor grupp av 17 GOF-are hade denna morgon tagit båten till Brännö, där undertecknad mötte upp för vidare vandring ut till Galterö. Solen sken, vinden var frisk västlig och temperaturen steg under dagen till +15.

Under vandringen över Brännö noterades diverse tättingar som törnsångare, rödstjärt och gråsiska. Vid Galterösund studerades rödbenor och flera familjer av vitkindad gås. Den senare häckar på flera av holmarna utanför Galterö, och när ungarna är kläckta simmar de över till denna ö och betar där över sommaren. Lärkan sjöng, göken gol och stenskvättan var allestädes närvarande på berghällarna. En härmsångare sjöng i ett buskage. Ett stort antal får med lamm gick på sommarbete, en förutsättning för det öppna landskapets fortbestånd. 

Vid Brandnäsviken sågs flera större strandpipare, ett par tofsvipor, två kentska tärnor och en hane av snatterand. Efter fikarasten, som vi tog i lä av en bergknalle, upptäcktes även en småsnäppa i lagunen. Även vid sundet mot Stora Stårholmen var det gott om vitkindade gäss, men inga ytterligare vadararter noterades. Däremot sågs på återvägen en tornfalkshona ligga på ägg i en av holkarna på ön. Vi kunde inte underlåta att även titta lite på växtligheten, bl.a. på granspiran, en rödlistad art som ökat markant på ön sedan ljungbränningen återupptogs. 

Vid 14-tiden avslutades vandringen inför återresan mot fastlandet.

TOTAL Ejder 3, Enkelbeckasin 1, Fiskmås 19, Fisktärna 9, Gravand 3, Gråsiska 2, Gräsand 5, Grönfink 2, Gök 1, Havstrut 16
Hussvala 2, Häger 2, Hämpling 3, Härmsångare 1, Kanadagås 25, Kentsk tärna 2, Knipa 3, Knölsvan 2, Kricka 2, Kråka 1, Ladusvala 3, Ladusvala 2, Rödbena 6, Rödstjärt 1, Skrattmås 4, Småsnäppa 1, Snatterand 1, Stare 10, Stenskvätta 6, Strandskata 5, Större strandpipare 6
Sånglärka 4, Sädesärla 3, Talgoxe 2, Tofsvipa 2, Tornfalk 1, Törnsångare 4, Vitkindad gås 90, Ärtsångare 1 = 256/39