Fantastisk utsikt mot Mjörn

21 maj 2015 
Gråbo grusgrop 1000-1200
Guide Hasse Österman
Text och bilder Reinhold Heggenberger

På avtalad plats i Gråbo med Hasse Österman såg det från början ut som om vi inte skulle bli fler en handfull intresserade. Manfallet berodde däremot på att en de flesta stod en bit därifrån och väntande på Hasse, och när alla var samlade kunde vi räkna till ca. 20 personer. På vår väg till grusgropen stannade vi till några gånger för att lyssna efter fåglar, och utöver bofink mm kunde vi höra men inte se kungsfågel.

Efter promenaden kom var vi så uppe ovanför grusgropens sydsida. Här redogjorde Hasse för hur allt grus här hade bildats i samband med avsmältning av inlandsisen. Det hade bildats ett slags flod under isen som dragit med sig grus som samlats här. Hasse berättade också om verksamheter i gropen – ungdomar som kör motorcykel och stör djurlivet och utbildning för att kunna gräva med grävskopa. Vi kunde iaktta hur en ”elev” flyttade grus mellan olika högar medan lärarna låg skönt bakåtlutade i solskenet och bedömde arbetet. Några backsvalor såg vi inte, möjligen var vi för tidigt ute, men Hasse berättade i sammanhanget att grävarna var samarbetsvilliga och inte skulle gräva där svalorna kunde tänkas häcka. Vi spanade också efter mindre strandpipare men såg inga. Om de häckade skulle det vara på de flackare avsnitten i närheten av någon mindre vattensamling.

Efter en stund fortsatte vi österut längs med sydsidan innan vi stannade för att fika. Hasse berättade att denna plats var bra om man ville se flyttfåglar på hösten, bl.a gäss, som kom över Mjörn. Olika sångare hördes också här, och bland annat sade sig en skådare ha hört ärtsångare. Från denna plats hade vi en fantastisk utsikt mot sjön Mjörn i öster.

Därefter traskade vi ner i gropen men höll till i den östra delen till att börja med. Här växer mest halvhöga björkar och en del sly mellan några små dammar och någon bäck. Här kunde vi både se och höra gulsparv och lövsångare på nära håll. Vi spanade efter mindre vattensalamander som lär finnas i en av vattensamlingarna men såg inga, men vi fick veta att man kan hitta dessa stjärtgroddjur i en av dammarna i den södra delen av Botaniska trädgården i Göteborg. Någon berättade i sammanhanget att salamandrar övervintrar i löv och mull över jord.

Därefter gick vi tillbaka till busshållplatsen i Gråbo. Totalt var vi ute i närmare tre timmar och hade gått ca fyra kilometer. Vi tackade Hasse för en lyckad utflykt innan vi skildes åt.


Gulsparv hane