Månadens långpromenad

23 april 2015 
Tjolöholm 900-1400
Guide NaturStig Fredriksson

Så kom vi då åter iväg till denna charmanta plats, fågellokal för västsvenskar sedan mitten av förra seklet, nu lite annorlunda. Då fanns här tusentalet sädgäss övervintrande; de har nu flyttat till andra platser. Då häckade här inga gransångare eller gråsiskor. På den tiden kom lövsångare en vecka in i maj. Nu hade den redan kommit trots att det var en vecka till Valborg.

Vandringen gick till en början över åkrarna, där sånglärkor sjöng och flög omkring och jagade bort rivaler eller förföljde honor. Med sina fladdriga vingslag, lite rundad vinge med vit bakkant gav de ett helt annat intryck än de ängspiplärkor (smalare, spetsigare vingar) som också fanns på åkrarna. Dessutom låter de alldeles olika, piplärkor piper och sången flödade rikligt från lärkorna. Piplärkorna väntar tills de kommer till häckplatserna på myrar och ängsmarker. 

Vi kom in i en högstammig lövskog där vitsipporna stod i blom, tävlande med gullpudra och vårlök. Lövsångare och gransångare hördes sjunga, på flera håll. Alla hörde dem inte men genom att vi var så många som 32 deltagare, alla med varierande grad av hörsel fick i vart fall alla veta vad som fanns. Och när lövsångaren och rödhaken kom närmare hördes den bättre.

Vi fortsatte efter stranden på en stig som sedan övergick i dåligt underhållna naturtrappor. Vi tog av mot utsikten, och avslutade med en ganska så brant trappa där alla kom upp, Göran, Gittan och Gun efter heroiska insatser. Och sen skulle man ju ner igen... men det gick. Väl uppe belönades vi med en vidunderlig utsikt, klarar man vandringen på vinterhalvåret är detta bästa stället att se havsörnar ute på kringliggande öar.

Fortsatte sedan på Grevens runda och Jägarens stig. Greve Carl Bonde hade ett flertal gods både här och där, men bodde här till 1920 och det var väl möjligen hans runda som vi gick. Han byggde inga stigar själv utan sysslade med dressyr och vann guld i Stockholm OS 1912 med hästen Emperor. Densamme ligger begravd under ett pampigt snår norr om parkeringen, Vilket också är ett bra gömställe för fåglar. Denna morgon såg vi där starar, skator och gulsparvar.

Följde fjorden ett stycke och gladdes åt alla blåsippor, mötte sportfiskare Herman som visade bild på den havsöring på 2 kg han tog häromdagen. Fågelsången hade falnat men på sydsidan av Storeskog låg solen på och si, det hjälpte! Lövsångare, gransångare, rödhake sjöng men också gråsiska och några steglitsor flög undan.

Vi fortsatte att vandra längs den betagande lite slingriga strandstigen, några tog vägen över åkrarna. Fågeltornet var slutmålet, dit vi tog med bilar, där fanns gott om p-platser. På andra sidan stod en flock storspovar, lite gluttsnäppor och rödbenor sprang runt och ett par mi strandpipare sågs. Långt bort på andra sidan viken åt en långstjärtad kraftig rovfågel av något byte, omgiven av dussinet förskrämda kråkor. Vi bedömde att det var en duvhök hona. En fiskgjuse kom flygande utifrån med en glänsande horngädda i klorna. En lämplig avslutning på en fullvärdig vårdag vid Tjolöholm, denna gamla anrika fågellokal.

Eftersom jag inte lyckas komma in på Nya Svalan (viss långsamhet minsann) får det bli en variant där jag själv har försökt memorera artinnehållet. Förmodligen finns det vissa missar, men så är det ju alltid. Om du förstår vad jag menar. Grava fel må gärna påpekas.

SUMMA: Blåmes 5, Bofink 4, Duvhök 1, Ejder 10, Entita 2, Fiskgjuse 1, Fiskmås 15, Gluttsnäppa 4, Gransångare 4, Gravand 20, Grågås 25, Gråsiska 2, Gråtrut 5, Gräsand 10, Gröngöling 1, Gulsparv 2, Gärdsmyg 3, Häger 1, Hämpling 4, Kaja 5, Kanadagås 15, Knipa 2, Knölsvan 5, Koltrast 10, Kråka 15, Lövsångare 5, Nötväcka 2, Ringduva 2, Rödbena 5, Rödhake 3, Skata 2, Skrattmås 5, Småskrake 4, Stare 7, Steglits 2, Storskarv 2, Storskrake 2, Storspov 18, Strandskata 2, Större hackspett 1, Större strandpipare 2, Sånglärka 15, Talgoxe 2, Tofsvipa 4, Vitkindad gås 10, Ängspiplärka 20 = 286/46

Här är Emperors grifteplats På väg över åkrarna
Omkullblåsta ekar låg här som märkliga konstverk Gullpudra, ett ganska fiffigt oakademiskt namn

Matrast i vårsolens glans Inte fullt så svårt som det ser ut, vi hjälptes åt
På behagligt barrig stig Hermans tvåkilosöring
På stenmuren på vägen tillbaka Karta med distansuppgifter
Fågeltornet höll för 18 personer, det vet vi nu Rödbenorna sprang omkring bredvid varandra
Fiskgjuse med horngädda, men vad vill fiskmåsen? Duvhökfoto med mobil genom tub 70x, 1200m avst