Lysande vårdag i havsbandet

5 mars 2015 
Hyppeln 1000-1230
Guide Bosse Brinkhoff

Troligen rekordantal med minst 64 närvarande. Väder enastående, sol, lugnt, några minusgrader på morgonen vilket fick oss att ta på mer kläder än nödvändigt. Bosse Brinkhoff styrde oss med säker hand runt slingan och pekade ut tobisgrisslor och toppskarven bland storskarvarna. När vi påpekade att den lilla fotbollsstadions läktare vore passande matplats fick vi veta att "vi äter när jag säger till!". Det blev välvalda matplatser, med vid utsikt över västerhavet.

Det är inte så vanligt att vi ser rovfåglar på aktiv jakt på våra vandringar, särskilt inte lyckade sådana. Ute på ett skär satt en pilgrimsfalk, bedömd som en hane. En ung råka kom och landade ett stycke ifrån - och började vandra mot falken! Det skulle den inte ha gjort. Falken gjorde processen kort och gick sedan bakom en sten så att vi inte skulle få se den. Tobisgrisslor plockades fram ett stycke ut, både i kvardröjande vinterdräkt men också svartvita som de är på sommaren. Några ljus vinterdräktiga skäggdoppingar sågs också, lite försiktigt ejdersträck pågick men annars var havet ganska lugnt. Annars har denna fågellokaler klara kvalitéer som havsfågellokal i blåsigt väder. Dock inte alltför blåsigt, då kan andra lokaler fungera bättre. Bland skarvarna upptäcktes en toppskarv, igenkännlig genom storlek och nätt huvudform och näbb.

Matrasten intogs på bekvämt skarvavstånd, men i och med att vi var så många kunde det vara lite problem att hålla jämna steg med matsäcksbäraren. Ett ganska överkomligt problem. Namnskyltar hade några med sig, kan sättas på ryggsäcken om så önskas. Vi är omkring 200 deltagare i dessa vandringar varje år och det kan vara trevligt att veta vad någon heter. Då kan man gå ett varv runt personen och diskret kolla. Kommer att finnas på kommande vandringar, jag har köpt en laddning. Tio kronor, överskott lägger jag i kassan på Ekliden. Tack Gunilla för förslaget, som hittills har mottagits väl.

För alla nytillkomna: naturskatt samlas inte in på vandringar. Däremot uppmanas man betala på föreningens plusgiro efter årets slut - eller när man vill. 20 kr/vandring eller valfritt belopp för de som är med nästan varje gång. Betalningen är frivillig.

Gruppfoto togs till minne av denna dag, troligen den dag när vi varit flest hittills. Kanske inte något att sträva efter, men blir så ändå när man ger sig av mitt på dagen till ett delikat, inte så ofta besökt ställe. Kanske testa vad som händer, om vi istället är på Hyppeln kl 08:00 nästa gång, med avresa NE-terminalen 6:23? Fåglarna bryr sig inte, inte Bosse heller. Bosse är välbekant med platsen och oftast tidigare på plats.

SUMMA: Blåmes 6, Ejder 300, Gravand 8, Grågås 8, Gråsparv 5, Gråtrut 30, Gräsand 10, Grönfink 5, Gärdsmyg 2, Havstrut 10, Häger 1, Kanadagås 10, Knipa 16, Knölsvan 8, Koltrast 1, Korp 2, Kråka 25, Pilfink 5, Pilgrimsfalk 1, Ringduva 3, Råka 1, Rödhake 1, Skata 6, Skäggdopping 2, Småskrake 7, Storskarv 15, Storskrake 2, Strandskata 5, Sånglärka 3, Talgoxe 3, Tobisgrissla 4, Toppskarv 1 = 506/32

Utomhusmusem med tändkulemotor och båt i staket Lång paus på bästa utsiktsplatsen gav falk och grisslor
Fina läktare vid övergiven fotbolsarena På marsch mot lunchrast och toppskarv

Janne Å hittade flaskpost! Han langade i den igen. Tussilago farfara, hästhov, lyste med sin närvaro
På insidan ön kollades knölsvanar från ett berg Ulf och Calle spanade vid färjan fram en fjällvråk på håll