Havet som en spegel

22 januari 2015 
Vrångö 0900-1200
Guide Lars Hellman 

Första lugna vädret på flera veckor, fick vi veta av skärgårdsfolket. Många var intresserade av att ta en liten tur ut till Vrångö, vi var närmare 50 deltagare. Lars Hellman, väl bekant med både oss och öarna lotsade oss behändigt på en promenad.

Fågellivet var något begränsat, dessutom utspritt då ingen is tvingade samman dem. Snabbåten gick med rasande fart ut över flaken, ejdrar och småskrakar sågs lite varstans och hade vårkänslor, lite knölsvanar sågs, en och annan knipa. Närmare tiotalet hägrar fanns vid Donsö väntar väl på att vara först i kolonin komma i närheten. Vi vandrade runt på slingan som anlagts på södra Vrångö, spanade då och då ut över havet. I stort sett lugnt, visserligen mulet men en behaglig vandring. Och vyerna! För de av oss som mest håller till inne i staden är det nästan chockerande att komma till dessa öar med runtomsikt! Fåglar såg vi inte så många, skärgården är vinterkvarter för en del sjöfågel - när isen lagt sig. Vilket den inte gjort nu. Dessutom är skärgården spännande genom att vanliga och ovanliga flyttfåglar rastar här ute och lättare ses än inne i skogslandskapen. Dröjer dock lite till.

Men en gärdsmyg hoppade omkring på väg ut till badviken, uppe i träden, frenetiskt letande småkryp. Ett sångsvanpar låg vid färjeläget, från en av utsikterna upptäcktes två tobisgrisslor ett stycke ut. De var i sommardräkt, svarta med vit vinglucka vilket gjorde dem lätta att känna igen trots avståndet. Inne i samhället nere vid hamnen kom en knipa flygande. Två steglitsor i ett litet ogräsmoras fick pulsen att stiga något, dock är dessa vintriga vandringar i närområdet ofta ganska begränsade i fågelmängd. Finessen ligger på ett annat plan, och vi vet att våren nalkas, dag för dag. Blåmesar sjöng idag, talgoxar också.

Några nöjde sig inte med detta utan stannade kvar. Därigenom kunde artlistan kompletteras med toppskarv, hela 5 ex. Den är häckfågel i norska fågelberg men har nu också slagit sig ner i norra Bohuslän. Ses allt oftare också i våra trakter.

SUM: Björktrast 14, Blåmes 2, Ejder 3, Fasan 1, Gråtrut 4, Gräsand 2, Gröngöling 2, Gärdsmyg 2, Havstrut 1, Häger 6, Knipa 6, Knölsvan 4, Koltrast 1, Kråka 1, Nötskrika 1, Skata 2, Småskrake 2, Steglits 3, Storskarv 10, Sångsvan 2, Talgoxe 2, Tobisgrissla 2, Toppskarv 5 = 78 ex av 24 arter

Storskarvar på skär utanför Vrångö Spaning utåt, ungefär där tobisgrisslor sågs
Tubkikare bör placeras med försiktighet i hård vind. Information om Vrångö hade påpassligt satts upp
Lars och Ulf pejlar in skären västerut. På väg åter till färjeläget upptäcktes två steglitsor
Tinor i väntan på nästa säsong Skymmande gran framför hus monterades ner bit för bit