Andhämtning inledde året

1 januari 2015 
Slottsskogen 1300-1500
Guide Stig Fredriksson

Vardagsvandring som vi plötsligt insåg blev en helgdagsvandring eftersom det var Nyårsdagen. Grått ganska stilla väder, + 9 grad, dock inget regn. Start Stora dammen, där isen fortfarande låg efter de senaste dagarnas relativa köldknäpp.

Vad vore en nyårsvandring i Slottsskogen utan änder? Dessa fåglar kom att prägla denna vandring, liksom den senaste vintervandringen för två år sedan. Gräsänderna dominerade förstås, borde varit närmare 2000 ex totalt fördelade på fyra dammar. De flesta kommer från västra Sverige, men det bör också finnas en och annan långväga gäst från resten av Skandinavien och Ryssland. Mathiassons ringmärkningar publicerat i Naturhistoriska museets årsskrift 1971 lärde oss detta. 

Inget väder för spelsugna, annars är gräsandhanarna på hugget nu eftersom det är överskott på hanar. Den som vill komma till får anstränga sig, 10-15 hanar omger en hona och gör sig till; lätt att förbise eftersom deras läten är diskreta och kommer samtidigt. I vaken i Stora dammen fanns fler hanar än honor, ungefär 2 hanar per hona, ungefär 400 änder, räknades icke.

Några gräsänder hade avvikande teckning, betydligt mörkare och i ett fall en hane med vit haklapp. De mer eller mindre avvikande mörka gräsänderna bör vara blandade med tamankor. Något av Änggårdsbergens gräsandpar brukar se ut på det viset. Någon hane hade vit haklapp vilket tydligen kan hända helt spontant, ehuru sällsynt. Vad beror det på? Kolla sidan... 

http://10000birds.com/manky-mallards-domestic-feral-or-just-plain-odd-mallards.htm 

Skedandhanen som funnits hela hösten i Stora dammen var kvar. En krickhane låg och sov i Fågeldammen. En storskrakhane fiskade i Karlsrodammen. I Hjortdammen fanns en helvit gräsand med gul näbb; en mignonand. Ett par år på 1990-talet fick en mignonand ungar med en normalfärgad gräsandhane, ungarna var helt normalfärgade. Anlaget för albinism ärvs men syns inte hos ungarna, om bara en av föräldrarna har det. Ytterligare två avvikande änder fanns; hybrid mellan vitögd dykand och vigg i Hjortdammen samt en hybrid mellan snatterand och gräsand i Fågeldammen.

De knipor, ejdrar, vitkindade gäss och grågäss som finns i Hjortdammen har inte själva valt att komma hit. De är vingklippta, många i späd ålder och kan inte flyga bort. Att en ejder spontant skulle landa i Slottsskogen är uteslutet, den kräver hav eller stora sjöar typ Mjörn. Vingklippta simfåglar var populärt när Slottsskogens djurpark var ung, de fanns fortfarande på 1990.talet i hundratal. Nu är de på väg bort, berguv, duvhök och ibland trut tar hand om dem och nya fåglar kostar pengar.

Rörhöna fanns i Stora dammen, 2 vuxna fåglar jagade en årsunge. Föräldrarna vill inte ha kvar årsungen utan försöker få dem att flytta men just nu mitt i vintern kanske inte är så roligt. Naturligtvis är det ändamålsenligt, om avkomman drar iväg minskar risken för omedveten inavel. I de fall inavel ända ägt rum har överlevnaden/fertiliteten blivit sämre och därigenom har bortjagningsbeteendet favoriserats. Stjärtmesar hördes och sågs vid Stora dammen, i övre Azaleadalen och vid Lilla dammen. Detta är ett trendbrott, tidigare sågs arten inte ens varje år.

Vid kafferasten uppe vi Café Bräket upptäckte bröderna Ennerfelt en duvhök seglande över djurhagarna. Den försvann bortöver, ganska kortstjärtad och kompakt. Vid Fågeldammen lyfte plötsligt kajor och tamduvor i flockar, men inget sågs. Möjligen höken igen; en flygande fågel har den svårare att fånga därför flyger fåglar upp.

Idag var vi 28 glada vandrare. Lisbeth bjöd på hemmagjord julkonfekt, Janne H med flera rapporterade på Svalan. Detta kommer vi att fortsätta med, i sol och regn, i vår och sommar, med fåglar och varandra. Väl mött!

SUMMA: Björktrast 3, Blåmes 1, Blåmes 1, Blåmes 9, Duvhök 1, Entita 1, Gråsparv 2, Gråtrut 5, Gräsand 1000, Gärdsmyg 1, Kaja 18, Kanadagås 16, Koltrast 5, Kricka 1, Kråka 12, Nötskrika 3, Nötväcka 3, Rörhöna 4, Skata 5, Skedand 1, Skrattmås 60, Snatterand X gräsand 1, Stjärtmes 13, Storskrake 3, Större hackspett 1, Talgoxe 7, Tamduva 1, Trädkrypare 1 = 1172/24

Mignonand i Hjortdammen Skedandhane i Stora dammen
Kricka hane i Fågeldammen Hybrid gräsand x snatterand i Fågeldammen