I Gunnebos ravinskogar
13 november 2014
Stensjön 1000-1200
Guide Malin Häggdahl

Denna grå novemberdag tog vi en promenad runt Gunnebos omgivningar. Berndt Lindberg hade förhinder, men vi hade med oss flera som kände till vägarna. Malin Häggdahl kände områdets slingervägar och visste en del om restaureringen av byggnaderna vid Gunnebo slott. Hon föreslog vandringsvägar och berättade glatt för oss om ett och annat, tack för detta! 

Vi började vid Stensjöns stora parkering där sångsvanarna rastar och utfordras, men först när isvintern lagt sig. Nu fanns här endast ett par av storskrake och en ensam skäggdopping sam utåt sjön. Kenneth och Gun-Britt hade varit morgonpigga och konstaterat spillkråka. En rödhake sjöng i gråvädret och lättade upp stämningen. Vi vandrade bortåt strandstigen genom en ekskog med relativt unga ekar, här var nyligen röjt vilket är nödvändigt om ekar ska må bra, de måste få växa fritt. Efter en stund mötte vi en mesflock, och såg lite talgoxar, blåmesar och nötväckor. En storskarv flög bort över sjön. 

Nere närmare sjön växte hasselbuskage och altopparna var fyllda av grönsiskor. I början såg vi inte så många men snart upptäckte vi att de fanns i klungor uppe i trädtopparna, flera tiotals. Genuina specialister, mycket inriktade på alarnas frön, 2x3 mm stora. Några blåmesar fanns med, större hackspett konstaterades i närheten. Vi vandrade vidare upp genom ravinerna till Herkulesgården, fika intogs, fortsatte ner genom ett spännande landskap med mycket ädellövskog, öppna rena ekskogar och bokskogar. En samling lindar hade planterats i en cirkel och hade enligt skylt namnet De tolv apostlarna. Någon förklaring till namnet fanns inte. I Slottsskogen, mina hemmamarker, finns en liknande anordning som jag tolkat som att man planterat en berså av lind för hundra år sedan. Troligen drack man punsch där vackra sommarkvällar, restauration fanns i närheten. När bersån inte längre brukades och klipptes rakade lindarna i vädret... kanske samma här även om den eventuella punschbersån ligger ett gott stycke från slottet. I samma skog sågs en del gamla ekar som hade kvävts underifrån, här var mycket sly och på våren borde här vara en grön djungel. Inte alls bra för ekar och egentligen inte heller för vitsippor... men naturligtvis vackert och bra för en del fåglar. 

Gunnebo slott är tillgängligt för möten och visningar, idag pågick tydligen en konferens med Mundipharma, läkemedelsföretag från Mölndal. Restaurering av äldre kringliggande byggnader pågår, bl a byggs Orangeriet upp, Flygelbyggnaderna har byggts två likadana, det ena med blindfönster. Gunnebos kaffehus och krog ligger i Tjänstefolksbyggnaden, uppförd 200 år för sent; ritningar fanns redan i slutet av 1700-talet men bygget blev inte av förrän 1995-1998. 

Passerade järnvägen genom en tunnel. Malin berättade att 1977 hade två flickor kommit ridande, en av hästarna blev överkörd av tåget. Förmodligen ledde flickorna hästarna över den då obevakade järnvägsövergången; flickorna klarade sig men inte en av hästarna. Senare byggdes en tunnel under järnvägen och ett stycke bort en bro. Kadavret transporterades bort men två kungsörnar sågs här under vintern, höll till runt banvallen utan att bli överkörda såvitt bekant ... letade i fågelrapporter utgivna av GOF men ingen hade tydligen bemödat sig om att rapportera detta. A propos rapporter: en del observationer passerar orapporterade, trots att de är lite mer än kuriosa om man sammanställer dem. Göran berättade att han sett en skata vid fågelmatning som hoppade ner på marken, där blåmesar fanns. Hen kom rakt på en blåmes och högg den direkt. Ovanligt att skator tar friska småfåglar, jag har bara under alla mina år sett en gång en kråka som höll på att döda en taltrast den fått tag i. Trasten verkade vital och ville inte vara med. Liknande notiser säger mer än om man rapporterar en felflugen härfågel, typ, om du förstår vad jag menar. 

Vid Ståloppet, som lär ha fått sitt namn av att man stod i ekan när man gick från Rådasjön till Stensjön, växte kaprifol. Rankorna hade satt sina spår i små björkar och rönnar; när saven går från bladen neråt kommer den inte förbi rankorna utan ansamlas ovanför insnörning och där finns alltså rikligt med näring = bättre tillväxt. Bild ur Press Naturen på spåren (R&S 1982)

En del av gruppen hade stannat till på Gunnebo Krog för mättande lunch. En annan del av gruppen for vidare till Grevedämmet och såg antagligen strömstare. Själv for jag hem med buss från hållplats Kristinedal, det tog bara 10 minuter till Korsvägen. Fortfarande är det säkert en och annan som missar att utnyttja dessa för en del av oss fria transporter, men its up to jo. Vid hållplatsen såg jag en egendomlig holk; är det någon som kan förklara? 

Gjorde karta baserad på Hitta och lade in vägen med hjälp av avståndsmätaren. Gittan menade att vi säkert gick 4-5 km, jag trodde inte det, nu tror jag det. Förmodligen finns här en del felaktigheter, rätta mig gärna den som kan - skriv ut, lägg in rätta rutten, fotografera och skicka/ge mig. 

Fåglar såg vi inte så mycket av, denna dag blev mest en anledning att sträcka på benen och umgås lite. Samt få se delar av Göteborg som många av oss aldrig sett. Trots allt - det finns mycket natur runt omkring oss, här var det magnifik natur och jag har aldrig varit här trots ett halvt sekel i Göteborgsnaturen! Hit borde vi komma i maj! Vi såg 105 ex av 18 arter, förutsatt att jag räknat rätt. Det är i stort sett samma antal arter som vid Hökälla två veckor tidigare. Och trots gråvädret och den väntade fågelfattigdomen var vi ändå drygt 30 deltagare. Jan hade åkt ända från Alingsås för denna vandring; det känns bra att vara med och lägga upp dessa vandringar. De fyller tveklöst ett behov. 

En undran. Jag fotograferar hämningslöst på dessa vandringar och gör rapport. Ibland skriver jag vem som är med på bild, men bara förnamn. Ett sätt om du vill veta vilka som är med, men säg till mig om du inte alls vill vara med på bild eller bli namngiven. Detta kommer jag att försöka respektera. 

UPPHITTAT!
Planeringsmöte. Anteckningsblock och glasögon, finns på Ekliden. 
Kameraväska till digitalkamera. Rörövandringen i augusti. Bild se nedan. Finns hos Stig.
Termosmugg, bild se nedan. Septembervandringen Ganlet. Bernt Nielsen har muggen. 

ARTER: Björktrast 5, Gråtrut 10, Gräsand 4, Grönsiska 50, Gärdsmyg 1, Kaja 10, Knipa 1, Koltrast 3, Kråka 4, Nötväcka 6, Rödhake 1, Skata 1, Skäggdopping 1, Spillkråka 1, Storskarv 1, Storskrake 2, Större hackspett 1, Talgoxe 3
= 105/18

Karta från infokarta Försök till vägbeskrivning (ok, jag vet, baklänges...)
Storskrake hona Vacker vy vid Stensjöns strand
Tunnel under järnvägen Vandring upp mot Herkulesgården
Efter matrasten vill Åsa vandra vidare Gunn omgiven av de tolv apostlarna
Lite information från informationsbladet Eva-Lisa, i bakgrunden Tjänstefolkbyggnaden
Flygelbyggnader, med och utan blindfönster I bakgrunden slottet i den strikt symmetriska parken
Kaprifolens strykgrepp har lämnat spår i rönnen  Press, Naturen på spåren, en ganska fiffig bok med 230 tips
Kvarglömd termosmugg från Ganletvandringen Kvarglömd kameraväska från Rörövandringen
Egendomlig... humleholk, eller? Någon som vet? Stensjön är en utmärkt badsjö om du inte visste det