Vandring vid övergiven badplats 
18 september 2014
Ganlet 1000-1200
Guide Margareta Ekman Svensk

Alla som bor i västra Göteborg känner till Ganlet. Det är en populära badplatsen mellan Fiskebäck och Långedrag, med små ängar, kärr och lövdungar. Dit kom vi vandrande en morgon i september, för vi ville kolla fågel. Många av oss 30 vardagsaktivister var nya på platsen, och nu fick vi oss till livs både en spännande fågellokal och en läcker badplats i Göteborgs omedelbara närhet. Det blev som det ibland blir på Vardags, vi strosade iväg och pratade med varandra. Halvvägs tappade vi bort en mindre del av gruppen, men med mobil och gps och med hjälp av Göran kom alla tillbaka lagom till matpausen. Ibland kunde vi kanske försöka att hålla samman gruppen lite bättre.

Vädret var ett utmärkt septemberväder, fortfarande med en hel del värme i luften och allt vackrare höstfärger. Även om det dröjer tills köldnätterna kommer innan de riktiga färgerna kommer fram. Vi vandrade på lite stigar och såg en och annan fågel.
I en grund vik gick en ung gluttsnäppa (ljusa fjäderkanter) och letade efter fiskyngel. Gransångare sjöng på flera platser, en liten flock sädesärlor kom och landade i hästhagen, sparvhök flög över söderut. Denna udde ligger norr om Smitten, den goda sträcklokalen i väster där vissa dagar tusentals flyttfåglar passerar ut över Askimsfjorden. Det är samma fenomen som gör Falsterbo men också Mönster till flyttfågelmagneter. De flesta landfåglar tycker inte om att flyga över öppet hav utan viker av söderut när de kommer till kusten. I vikarna sågs lite knölsvanar, kanadagäss, knipor, ejdrar och en vigghona. En storskarv höll på en bra stund och försökte svälja en liten plattfisk. Den lyckades så småningom. 

De fåglar som passerar över Smitten går kanske lite längre ut än vid Ganlet, men på denna udde finns gott om lövskogar och öppen mark som borde locka små fåglar att rasta. Totalt har 133 arter svalats här (rapporterade enligt Artportalen Svalan - jag försöker få acceptans för ett nytt ord). Gluttsnäppan som vi såg är en ny art för området, tyder på att besöken av fågelskådare här inte varit så väldigt många. Sydnäktergalen 6 maj 2003 lockade dit en del skådare, 13/9 2008 registrerades 23 nya arter vid det årets kvadratjakt 13. Trots det finns det vanliga arter som entita, törnskata och trädkrypare, som saknas på Svalan, borde vara möjliga att hitta här, liksom kattuggla, råka och kenstk tärna. Jämfört med Välen, visserligen en annan typ av fågellokal, där har setts 227 arter. Tycker vid ett första besök (aldrig varit här tidigare!) att Ganlet är en roligare mer varierad fågellokal än Välen, trots vadarstranden. Varmt tack till Margareta som lockade dit oss och visade vägen.

SUM: Blåmes 1, Ejder 3, Gluttsnäppa 1, Gransångare 2, Gråkråka 3, Gråtrut 1, Grönfink 1, Gröngöling 1, Grönsiska 50, Gärdsmyg 1, Havstrut 1, Kanadagås 8, Knipa 8, Knölsvan 4, Koltrast 1, Nötskrika 2, Skata 1, Sparvhök 1, Stenskvätta 1, Storskrake 1, Sädesärla 2, Talgoxe 1, Vigg 1, Ängspiplärka 1 = 97/24

Egentligen en ganska märkvärdig plats Tips inför kommande sommar
ganska så vildvuxen natur var det här Ung gluttsnäppa

Macrothylacia rubi, fjärilslarv, gräsulv, en spinnare Matrast mitt i spenaten 
       
Storskarv och plattfisk, 8/1250, 200 ASA, brännvidd 165/4 mm (41 ggr) Canon PowerShot 50x