Stilla sensommar vid Nääs
4 september 2014
Sävelången 1000-1300
Guide Hasse Österman

Detta var en dag som kan kallas Brittsommar, men den riktiga Brittsommaren infaller saom alla vet från 7 oktober. Dit har vi ett stycke kvar. Det var varmt och soligt, alldeles lugnt. Vi var 33 deltagare som gick från Lilla Nääs, till alkärret ute vid Öjaredsvägen, samt åter mot Nääs. 

Fågellivet var väl inte sjudande, men vi såg både nötskrikor och nötkråkor, åtskilliga stenskvättor i toppen av torra träd, en del blåmesar och talgoxar spisade bladlöss i strandalarna. Här fanns bete förr i tiden berättade Hasse, nu växer alar snabbt även om de röjdes för ett par år sedan. Ladusvalor passerade, sparvhök likaså, spillkråka hördes. I Sävelången låg fler par  skäggdopping  med ungar, de verkade ha lyckats bra. Gulsparv satt i trädtopp ovanför och rödhake i buskage bredvid. Gärdsmyg, trädkrypare och grönsiskor var några av de småfåglar vi såg. 

En tunnel har funnits i flera decennier för att rädda livet på grodor vid Öjaredvägen, där golfare far fram och tillbaka till golfbanan vid Öjared. Alkärret ligger på båda sidor vägen, genom att man bygger spärrar så inte grodor kommer upp och dessutom har gjort en tunnel länkar man in grodorna under vägen. Hasse påpekade att tunnel inte underhålls som den ska, vilket gör att grodorna ibland ändå går upp på vägen. 

Ångbåtsturer planerades en gång men verkar inte vara aktuella nu. Vi besökte dock ångbåtsbryggan efter att ha gått långt på spångar inne i alkärret. En tur under våren vore intressant - här häckar stjärtmes, rödvingetrast och mindre hackspett. 

Det blev lite stressigt för somliga eftersom det var p-automater vid Lilla Nääs. Nu går det att betala via sms med en app på smart telefon, för den tid man verkligen lägger på parkering vid de flesta betalplatser; kan kanske ibland till och med bli billigare. I vart fall lite lugnare; man har hela tiden koll på sin tid och kan förlänga den om det behövs. Nya tider nya seder.  

Efter vandringen for Hasse med några intresserade till Stålebodammarna som ligger på andra sidan motorvägen.  

SUM: Blåmes 2, Bofink 2, Buskskvätta 1, Entita 1, Gransångare 1, Gråhäger 1, Grönsiska 2, Gulsparv 1, Gärdsmyg 2, Kaja 4, Koltrast 1, Kråka 1, Ladusvala 4, Nötkråka 1, Nötkråka 1, Nötväcka 1, Ringduva 1, Rödhake 1, Skata 1, Skäggdopping 9, Sparvhök 2, Spillkråka 1, Stenskvätta 6, Sädesärla 3, Sävsparv 2, Talgoxe 1, Trädkrypare 1, Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 1 = 57/29

VandringengickfrånLillaNäästillalkärretvidgulacirkeln  Hasse välkomnar sällskapet vid Lilla Nääs 
Berit, kvinnan som talar med hästar Ibland kom fotografen på efterkälken

Del av grodaffisch visande tunnel Delvis annan del av samma grodaffisch 
Bäverhydda synlig från Nääs bro Inne i alkärret fanns bekväma lättgångna spångar
       
Skäggdoppingpar matade sina ungar utanför Lilla Nääs, foto med Canon PowerShot 50x