Blåst på kustsnäppor
21 augusti 2014
Vallda sandö 1000-1300
Guide Benny och Helen Averpil

Senaste stormarna hade dränkt vadarstränderna vid detta utmärkta höstfågelställe. Senaste veckan har 17 arter vadare rapporterats här; idag vandrade vi omkring på ängarna och räknade in 13 arter. Tveklöst fanns det flera som vi inte såg, rikedomen på fågel var påfallande och det fanns många gräsvallar där fåglar dolde sig. .

Det var friska vindar, lite svårt att gå i motvinden. Benny och Helen visade både fåglar och får, de senare kom vandrande hade nyligen förts hit efter sommarviste, nyfikna på vad 22 människor gjorde på ängarna en sådan här dag. Det var återbesök till denna ekogård med KRAV-stämpel, vi visades också runt i stallarna och fick beskrivet hur får-året gick till. Ladusvalorna for runt; här bor flera par och ungar satt ute helt omedvetna om att de om någon månad skulle flyga över Sahara, i fyra dagar...

Nu går de ute, 100 gotlandsfår, bra pälsfår. Klarar den ibland dramatiska miljön bra. Förs närmare gården i slutet av oktober. I november får de i mindre grupper gå till bagge, det finns fem valda efter avelsvärde, främst när det gäller päls. In i stallar runt årsskifte, baggarna flyttas bort i slutet av januari. Tackor grupperas efter antal foster, kollas med ultraljud, får olika foder.

Får får 150-180 lamm i april, 1/3 kvar, resten till slakt tacklamm sparas. Bagglamm ligger illa till... Försöker vara med och kolla födslar, jobbiga veckor, nattvak. Tackor med ett lamm får adoptera från de som har tre, sker i direkt anslutning till födsel för acceptans. Sedan ut på bete, förträffligt i naturreservatet. Gäss av tre arter konkurrenter, betar finaste grönskan som också fåren älskar. 6-8 gäss beräknas beta som en ko. Skiljs sedan, lamm på vallarna, tackorna på strandängarna. Alla uppgifter med förhoppning om rätt uppfattat. Skickar Benny och Helen för koll.

Vi gick tvärs Låddholmsviken, såg myrspovar, kärrsnäppor, rödbenor, skogssnäppa, ljungpipare och en snygg gamling kustpipare, lysande svartvit! Tog sedan matrast på andra sidan, i fullkomligt lä. Därefter tillbaka en annan slinga, såg ljungpipare, skogssnäppa, gluttsnäppor, brushane, större strandpipare. Höjdpunkten var sedan den lilla grupp unga kustsnäppor som vi stötte på; de fortsatte att äta, stötte näbb flera gånger per sekund i botten, som symaskinsnålar. Tittade sedan upp: ingen hök! Efter att vi stått stilla några minuter kom de alldeles inpå. Helt magiskt. 

Ulf noterade och svalade arterna vilket vi tackar för. Inga nya arter för året, hittills i år har 153 arter setts på våra 27 Vardagsvandringar. Alla kort nedan tagna med Canon PowerShot SX50 HS tyvärr med ISO 800 utan att jag märkte det. Vi beklagade som vanligt alla de som inte hade haft möjlighet att följa med denna goda dag. Men nästa vecka blir det Rörö, förhoppningsvis med lite vindar, Yr-vädret säger 7 m/s. Kanske lite havssula, labbar och kryckjor. Ho vet?

SUM: Enkelbeckasin 1, Fiskmås 20, Fisktärna 1, Gluttsnäppa 7, Gravand 1, Gråhäger 1, Gråtrut 1, Grönbena 1, Gärdsmyg 1, Hussvala 2, Hämpling 4, Kaja 1, Kanadagås 90, Kentsk tärna 1, Knölsvan 2, Kricka 8, Kråka 2, Kustpipare 1, Kustsnäppa 6 Kärrsnäppa 6, Ladusvala 5, Ljungpipare 13, Myrspov 3, Ringduva 2, Rödbena 6, Skogssnäppa 2, Stenskvätta 2, Storskarv 2, Storskrake 3, Större strandpipare 1, Sånglärka 2, Sädesärla 2, Tofsvipa 1, Tornsvala 4, Vitkindad gås 60, Ängspiplärka 2 = 262/37

Tubspaning vid Låddholmsviken Vi kryssade mellan de små förtjusande dammarna
Brushane utan brus, typ Två ljungpipare vänder näbbarna rätt mot vinden
Knubbig kustsnäppa och spenslig kärrsnäppa Ung fisktärna som förbryllade oss. Var det kanske en kenstk?

Lindholmens gård med gäss = cirka 17 flygande kor Vacker amiral värmer sig i höstsolen