Getmjölkarens serenad
19 juni 2014
Änggårdsbergen 2030-2300
Guide Ingrid Hammarström 

En liten skara på 12 pers samlades innanför Botans grindar denna vackra junikväll dagen före midsommar. En koltrast sjöng vackert rakt över oss och trafiken dundrade på lite dämpat om aftonen. Bullerplank saknas framför Botan, vid förfrågan en gång fick jag svar "för att bilisterna ska få se en glimt av denna vackra park". Varför inte sätta upp bullerplank av plexiglas? Med ränder i så att inte fåglarna flyger på.

På gräset gick fiskmås och plockade vad den kom åt, men också gråtrut, inte så ofta sedd i Botan på gräsmattor. I vart fall sällan svalad, i snitt fem (5!) gånger/år 2009-2013. Undantagandes förbiflygande. I Spegeldammen sam japanska koi-karpar omkring. Beundrade skulpturen Najad av Carl Milles mitt i dammen, utplacerad år 1931. Inköptes i två exemplar, den andra placerades i Keillers park 1958. Inköpt av Ch Felix Lindbergs donationsfond. 

Millesstaty ville ej Slottsskogsstyrelsen ha i dammarna, indignerad rapport av Vinkel Hake på Idag-sidan. Kostade staden 28 000 kronor. På gång är en plaskdamm för barn vid Plikta, det har styrelsen äskat pengar för. -- Senare upptäckte jag (genom Internet) att Najad av Carl Milles finns i Gävle, tillverkad 1916, gåva av Anders Diös 1967. Tydligen har de tre najaderna separerats och rönt olika öden. En står i Botaniska trädgårdens näckrosdamm. En såldes 1998 för 800 000 kr på Bukowskis. (GT 1929-02-01)

Vandringen genom trädgården gick mellan olika vackra blomster, näsduksträdet är i frukt men en del andra blommor blommar. Vi vandrade fram mellan doftmolnen. Ginkgo biloba i Klippträdgården väckte frågor liksom Sumpcypressen, bilder och textblad som jag tog kort på i  DBW i Visby år 2003 bifogas. Båda träden är exempel på levande fossil. 

Tornsvalor flög över oss hela tiden, på ganska hög höjd. I Finns mosse fanns två kullar kanadagås med stora ungar, 4 resp minst 3. En gräsandhona utan ungar kom fram till oss men också senare en hona med 8 små ungar, drygt veckogamla. Andungar föds fullt färdiga och letar sin egen mat, liksom måsungar. Sedan de kontrollerat om vi hade mat och funnit svaret nej gick de åter ner i sjön. 

Uppe på Ljungheden har ett område inhägnats och får med kort päls släppts ut. De kom springande och följde oss ett stycke på vägen. Flera morkullor sträckte förbi med karakteristiska ryckande vingslag. Taltrasten sjöng sin entoniga visa. Matpaus uppe vid grillplats med bänkar, då drog nattskärrorna igång. Så småningom var de tre, i olika riktningar, en av dem riktigt nära men sågs ändå inte. De kan sitta still och spela. Vi vandrade vidare på stigar av sand; här finns en skör gnejssort som vittrar sönder. Ett par cyklister med pannlampor dundrade förbi; de bidrar till vittrandet. 

Över Hisingen flammade det då och då till av blixtar men inget muller, över oss klar himmel. Vi spred ut oss och kom antagligen hem utan att få regn på oss. För många av oss innebar första möte i år med denna mytiska fågel. Den lägger två ägg, hanen tar över ruvningen på slutet och honan lägger ny kull med två ägg, berättade Ingrid. Ansågs tjuvmjölka getter i mörkret, en gång i tiden. Ett tack till Ingrid som föreslagit denna behagliga vandring! 

SUM
: Fiskmås 2, gråtrut 1, gräsand 12, kanadagås 10, knipa 2, koltrast 4, Kråka 2, morkulla 2, nattskärra 3, ringduva 3, skata 2, sädesärla 1, talgoxe 2, taltrast 2, tornsvala 25 = 73/15

Najad och Japanrabatt vid Spegeldammen GT 1/2 1929, Stan runt
Gingko biloba, De Badande Wännerna, Visby Text om Gingko DBW Visby 2003
Vacker Trolliusart i Klippträdgården Väster om Finns mosse 

  

Fåren som följde oss på vägen  Grusvittrande gnejs; en geologisk sensation