Sångarnatt med visst förhinder
29 maj 2014
Ragnhildsholmen 2100-2300 
Guide Tommy Järås
 

För ovanlighetens skull kunde vi denna afton erbjuda en kvällsexkursion vilket visade sig synnerligen uppskattat. De som arbetar dagtid hade på detta vis möjlighet att vara med. Visserligen var det helgdag, Stora Vårtorsdagen, vilket hade möjliggjort deltagande också på dagen för de som fortfarande arbetar. Kanske tänka på detta till en annan gång. 
Deltagande över förväntan, också i vår välbesökta verksamhet: 43 personer. Alla (utom fotografen Jan Åkerström) 
är med på bild ovan.

Vi besökte den klassiska nattskådarlokalen Ragnhildsholmen vid Nordre älv, lite väster om Kungälv.  De flesta tog sig dit direkt, vi har lite problem att finna bra utgångspunkt för samåkning när vi far norrut från Göteborg. Parkeringen räckte dock till.

Tommy Järås var vår guide, detta är hans hemmamarker och ingen vet bättre än han vad som händer här och var fåglarna finns. När han såg folkmassan kanske han misströstade eftersom det handlade om att lyssna fram en del ganska diskreta sångfåglar, men när så behövdes visade det sig att vi kunde vara tillräckligt tysta korta stunder, alla 43.

Ragnhildholmen ingår i Nordre älvs naturreservat, och sköts av Västkuststiftelsen. Stiftelsen arrenderar ut marken och skötsel, här går kor och kalvar och betar. Betningen har på senare år varit för kraftig och en del av de områden som skulle lämnats i fred har ändå betats. Ibland har avverkning ägt rum i uppenbar strid med föreskrifterna. Detta har resulterat i en försämring av fågellivet, arter som tidigare var kännetecken för lokalen har minskat. Gräshoppsångare och kärrsångare behöver mer vegetation än vad som nu finns och finns nu bara enstaka. I år finns har en enda gräshoppsångare Svalats (=rapporterats på Svalan) - 2005 var de 4 ex, 2008 6 ex, 2011 2 ex. Kärrsångare som 2011 rapporterats med 6 ex hörde vi bara en enda av denna afton.

Vi inledde på ruinen, hörde näktergalar, såg en gök, gick sedan i gåsmarsch ner mot älven och därefter upp mot vägen. Vi passerade gräshoppsångare som sjöng på avstånd mot spången. Lite innanför Högs hållplats drog en kärrsångare snabba ramsor av skilda härmläten. Den är en sångarvirtuos med ekvilibristiska excesser, forskare har upptäckt att han kan plocka härmläten från 140 olika fågelarter. Näktergal har också minskat i området, 2008 gjorde Tommy en inventering över ett större område vilket resulterade i 18 sjungande hanar. I år har 5 ex hörts på en kväll, denna afton hördes minst 3 ex i området.

Tommy berättade om nattmärkning av kärrsångare i Afrika, med ljusloggar som detaljerat visar var fågeln är varje dag. Vissa år har det varit extrem torka i övervintringsområdet, vilket fördröjt flyttningen påtagligt för kärrsångare och näktergal eftersom de måste äta upp sig innan de kan flytta norrut.

Starflockar for runt, de lämnar holkarna i dagarna. Alla starar i området börjar sin äggläggning i stort sett samtidigt inom ett intervall på tre dagar. Det minimerar risken för en unge att bli tagen av predator när den är en av tusenden. Den varma våren (tidiga sommaren) har gjort att stararnas ungar blev flygfärdiga tidigare än någonsin.

Vi hörde flera gökar och kunde länge studera en gök som satt i ett träd på andra sidan älven. Enkelbeckasiner satt på staketstolpar, lät höra sitt tickande läte, ängspiplärka sågs också på stolpar, koltrastar sjöng, sävsparvar fanns i vassarna. Fågelrikedomen var inte överväldigande men det var en vacker kväll och ibland kom inte en bil på flera minuter. Belåtna for vi hem, andra fortsatte nattfågellyssnandet vid Stora Viken, där den småfläckiga lockade. Åker vi dit nästa vår?

SUM: brun kärrhök 1, enkelbeckasin 2, gräshoppsångare 1, gök 3, kråka 2, kärrsångare 1, ladusvala 5, näktergal 3, rörsångare 1, skata 2, stare 30, sävsparv 3, tornsvala 1, törnsångare 1 = 56/14

Folksamling på ruinen I gåsmarsch neråt älven
Fåren i hagen i sommarnatten Mot gräshoppsångaren!