Familjeidyll och arktiska rastare
22 maj 2014
Halland II 800-1500 
Guide Jan Krantz 

Än en gång besannas det att morgonstund är det något särskilt med. För en gång skull var vi lite mer morgontidiga, och morgonstund var det kanske inte men dagens behållning blev de tidiga timmarna vid Korshamn, eller, som man alltid har sagt: Morups tånge. Direkt när vi kom dit insåg vi att vi kommit på mitt i vårens vadarsträck, med en del arktiska vadare. Totalt såg vi 11 arter vadare här.

Kärrsnäppor
var dominerande inslag - de flesta i grann sommardräkt med kolsvart buk, som de arktiska kärrorna har - de få som fortfarande finns kvar häckande i Sydsverige är av en annan ras med betydligt mindre svart på buken. En och annan hade dock mycket av vinterdräkt kvar och var bara lite suddiga på buken. Antal bortåt hundratalet men väl spridda och svårräknade. En flock med cirka 60 ex landade när en del återvänt till bilar.

Spovsnäppa sågs tre gående på torra bankar och samtidigt två längre ut i vattnet. De är genomgående slankare med lite smalare längre aningen nedåtböjd näbb. Inte lika ivriga ia tt gå som kärrorna. Vårdräkt mörkt röd men syntes inte fullt ut i motljus.

Mosnäppa 2 ex gick för sig själva, en blev gång på gång bortjagad av en kärrsnäppa; annars tar de det lugnt och går långsamt framåt, genomgående gråbruna utan direkta ryggmönster.

Småsnäppa 1 ex i den avslutande kärrsnäppeflocken, ljusare beige, med mönstrad rygg, kort näbb som mosnäppa. Betydligt rörligare än mo- men denna ställde sig och putsade fjädrar. 

Kustpipare
1 adult fågel, grå med svart buk, dessutom 5 mer i vinterdräkt, gråare, några i begynnande vårdräkt

Myrsnäppa flera, minst 3 ex, men var för sig och spridda, men rak i spets nedåtböjd näbb, ryggmönster med ljusa band på mörk botten sågs bra. Går långsamt fram med små steg inte alls som kärrsnäppor blev genomgången förbigången av dessa. Tassade fram.

Ljungpipare 1 adult vid Brevik, också fjällrasen med skarpa svart buk, de som finns i Sydsverige är (liksom kärrsnäppor) betydligt mindre svarta.

Rödspov en i vinterdräkt med lång näbb, något böjd, vilket gav upphov till viss diskussion, så ska ju myrspov ha? Fågeln visade sedan vänligt nog stjärten med terminalt svart band.

Skärfläcka 15 ex, ganska vanliga i viken och ganska högljudda.

Strandskata 10 ex
Tofsvipa
5 ex
Större strandpipare 30

Sedan kom det uppgift om att en biätare setts vid Getterön. Vi tog oss ganska raskt dit upp, hoppade över Galtabäck, stannade någon timme och besökte gömslen och utsikter men biätaren hade inte setts sedan morgonen. Så kan det gå. 
Men gömslen besöktes, fåglar i mängd sågs och både café och kabinett besöktes. Ett avslutande besök vid den tidigare på häckande kärrsnäppor rika men numera nästan av denna art övergivna  lokalen Båtafjorden visade inte på så mycket nytt, men lokalen är alltid värd ett besök. Och kanske en och annan av alla 22 vardagsaktivister denna dag inte varit där förut, 

Av flitiga rapportörer satte jag samman listor, inte vad som fanns utan vad våra flitiga fågelräknare Jan H, Jan K, Bert och Hans-Erik svalade. Totalt blev detta 528 ex av 52 arter.

 

 

Morups tånge: Ejder 13, Fasan 1, Fiskmås 3, Fisktärna 1, Gravand 8, Gräsand 2, Havstrut 4, Hämpling 1, Kanadagås 4, Knölsvan 2, Kustpipare 6, Kärrsnäppa 60, Ladusvala 5, Ljungpipare 1, Mosnäppa 2, Myrsnäppa 3, Pilfink 2, Rödbena 2, Rödspov 1, Skrattmås 3, Skärfläcka 15, Småskrake 2, Småsnäppa 2, Småspov 2, Spovsnäppa 2, Stare 9, Storskarv 41, Storskrake 7, Storspov 2, Strandskata 10, Större strandpipare 30, Sånglärka 3, Sädesärla 3, Tofsvipa 5, Trana 4, Törnskata 1, Törnsångare 1, Vitkindad gås 73, Ängspiplärka 3, Ärtsångare 1 = 262/40

Getterön: Gravand 11, Grågås 200, Havsörn 1, Knölsvan 15, Näktergal 1, Rödspov 1, Silltrut 1, Skedand 6, Skäggmes 2, Skärfläcka 8, Snatterand 4, Sothöna 2, Sävsparv 2 = 254/13

Båtafjorden: Enkelbeckasin 1, Grågås 4, Gulsparv 1, Kanadagås 2, Rödbena 2, Storspov 1, Sånglärka 1 = 12/7

Rivstart vid parkeringen Vitkindade i något oordnad formation, smågäss som de är
På parkett vid Korshamns vadarteater Himmel över Ringhals
Backsippa vid Morups tånges fyr Ljungpipare av nordlig ras

  

Bodil N Janne H Janne K Gun-Britt T