Golfbanevandring

Torsdag 3 april 2014
Balltorps våtmark 1000-1300 
Guide Jan Krantz, Stig Fredriksson

Vandring runt förbi Mossen, över bergen till Golfbanan och sedan genom skogen tillbaka, en ganska lagom vandring en vacker förmiddag. I våtmarken fanns knipor, viggar och sothöns, också gräsänder och lite krickor men också smådoppingar - de hördes men sågs inte mer än tillfälligt. Taltrasten sjöng högt och ljudligt, en sädesärla på taket till en barack var kanske vårens första för en del av oss.

När vi kom till det öppna fältet vid hundklubben ("Mossen") flög en och annan taltrast upp. En ny byggnad för hundarna planeras, när vi lyckades ta oss ner från den upplagda vallen som den ska byggas på upptäcktes en varfågel ute på Mossen och de som ville se den (de flesta) fick klättra upp på vallen igen... gransångare har anlänt i dagarna och sjöng sin stapplande sång på flera ställen, ofta i de på bar kvist blommande sälgbuskarna som lyste i solen.

Vi fortsatte upp över sluttningen fram till golfbanan där vi tog paus med fika. I dike på vägen skrämde vi upp en skogssnäppa, for iväg bortöver svartvit med hackande läten. Flera ormvråkar var uppe över skogskanten vid golfbanan och cirklade och parningsflög lite. Knipa och en sothöna i en av dammarna. En vacker gulsparv satt vid vägen i en björk och visade snällt upp sig för hela gruppen, men sjöng inte.

In i skogen på spångar och sedan var vi framme vid våtmarken igen där vi återsåg simfåglarna. Vi var 45 deltagare och 18 bilar, inte så illa, en del hade kommit till Frölunda kyrkas parkering och ställt sina bilar där. Detta insåg säkert alla att det underlättade väsentligt, och det fortsätter vi med.

Om jag antecknat rätt (vem vet) så var detta en dag med första gulsparven, ormvråken, varfågeln och gransångaren på Vardags. Hittills har vi sett 71 arter. Minst. Halland oräknat...  

Sum: Blåmes 4, Bofink 2, Duvhök, Gransångare 3, Gräsand 3, Gröngöling, Grönsiska, Gärd- smyg, Järnsparv, Knipa 2, Koltrast, Kricka 4, Nötväcka, Ormvråk 3, Ringduva 2, Rödhake, Skogssnäppa, Smådopping 6, Sothöna 8, Sothöna 10, Större hackspett, Sädesärla 2, 
Sävsparv, Talgoxe, Taltrast 8, Varfågel, Vigg 6 = 76/29

Upp i skogen i en lång rad

Gulsparv

Matrast med betagande utsikt över ormvråkars spel 

Vägkarta

Lisa var vårt sällskap på vandringen Uppför backen från golfbanan med spänstiga steg