Retfull alfågelhanne 

Torsdag 30 januari 2014 1000-1200 
Lokal guide Bo Sobéus

Ett debacle höll på att ställa till problem men löstes genom föredömlig rådighet. I programmet angavs mötesplatsen Käringberget, men i de riktade utskicken med epostlistorna angavs mötesplats Hinsholmen. Löstes genom att Åke från spårvagnen såg flera som väntade vid Käringberget, ringde oss som kom med nästa vagn så vi kunde ropa i dem.

Bo Sobéus visade sin vardagsvandring runt i Långedrag. Han har bott här länge, men tog för säkerhets skull med sig Karl Axel som försåg oss med delar av sin imponerande sakkunskap om området, barnfödd i området. Vi fick veta en del om båtbyggare Pettersson, var den beryktade bryggan som en Ace of Basemedlem okänsligt brakat in med i villaidyllen, var Oscar II hade landat med Drott och varför det stod kanoner på bergen.

Här hade Karl Axel hämtat kutterspån av mahogny från båtbyggeri till isolering, här skedde ett förskräckligt mord för hundra år sedan i ett passionsdrama och här fanns ett skär, icke utmärkt på kartan som fick namnet Polismästaren efter att densamme en afton gått på. Numera fanns en cementklump som utvisade skärets plats. Med mera; anteckningarna är alltför lapidariska för att ge mer information. Ytterligare kulturvandring i bygden vore klart intressant och kanske då i en något mer vädermässigt behaglig årstid. Vissa av dessa vandringar tenderar att bli spännande kulturvandringar där vi lär känna nya delar av vår hembygd. Men alla var inte obekanta med stadsdelen, både Jan och Jan hade varit här förut.

Fåglar sågs förstås även om samtalen kan förta en del av uppmärksamheten, men redan när vi gick efter Hinsholmskilen sågs en flock grönfinkar och en gärdsmyg. I villakvarteren satt ringduvor i träden, lite fågelbordsfåglar sågs men förvånansvärt få ändå. Vid bron över till Ängholmen sam några sothöns, storskrake och gräsänder samt en smådopping. Vid Långedrags gästhamn låg knipor och mitt i den obligatoriska matrasten fick de som kånkat med sig tubkikare sin belöning.

Lennart upptäckte en grann alfågelhane ute i havet, inte så vanligt här inomskärs. Den flög snart längre ut och dök dessutom flitigt, då inte alla fick syn på den ihärdigt dykande fågeln blev det lite svårt att slita sig från platsen. Men det kändes ändå som om två timmar var ganska lagom med tanke på fötter och kyla. Belåtna for vi hem, också de som inte såg alfågeln. Det är sådana smällar man få ta. Man får resa sig upp och gå vidare.

SUM: Alfågel 1, björktrast 6, blåmes 5, bofink 2, ejder 10, gråhäger 2, gråtrut 10, gräsand 6, grönfink 4, gärdsmyg 2, havstrut 1, kaja 2, knipa 12, knölsvan 6, koltrast 1, kråka 2, nötväcka 1, ringduva 9, rödhake 1, skata 2, smådopping 2, sothöna 2, storskarv 4, storskrake 9, talgoxe 1, tamduva 3 = 106/27

 
Från bron över till Ängholmen, sothöna till vänster

Bagarns villa

Sjöräddningen

Rött hus med torn från Långedrags restaurang

Prästens holme, med tre storskarvar Kanonerna vid Skutskär
Vart tusan tog alfågeln vägen? Vid Långedrags hamn som egentligen heter Skutskär