Svartmes och kungsfiskare 

Torsdag 23 januari 2014 900-1200 
Lokal guide Peter Keil

Kvibergs kyrkogård en inte alltför tidig morgon, dock något kylig och grå. Vi sågs nere vid ingången där bilar parkerades och vi gick sedan upp mot berget i väster. Där, alldeles utanför denna stora kyrkogård ligger en fågelmatning som Peter Keil förser med fröer. Göteborgs djurskyddsföreningen bistår med säckar men de var redan slut. Ett förslag att vi gemensamt skulle samla till ytterligare säckar rann dessvärre ut i sanden, men kan vara värt att återkomma till; små fåglar kan vara stora i maten, det vet alla som matat.

Vi bör ha varit omkring 40 personer. Normalt skickar vi runt namnlistor men bitande kyla gjorde att den detaljen inte lyckades helt. Listan + en senare rekonstruktion ger 34 namn. Många hade inte varit här tidigare; Peter meddelade att det går utmärkt att ta sig fram med bil till matplatsen, karta bifogas nedan. Dessa torsdagsvandringar gör förutom att vi får se flera fåglar också att vi lär oss mer om staden Göteborg. Undrar vad som händer vid Bellevue och Gamlestadstorget? Kyrkogården berättade Peter om, men här kommer lite repetition från Wikipedia.. 

Kvibergs kyrkogård vid Kortedalavägen i nordöstra Göteborg, är med sina 130 hektar Sveriges största och norra Europas till ytan näst största kyrkogård. Antalet gravar är 24 167. Det var professor Gunnar Asplund som, i samband med Sven Ivar Lind, vann tävlingen om begravningsplatsens utformning som ordnades 1927, med sitt förslag "Olstorp". Han skrev i sina kommentarer att han:

"...fäst sig vid den för Göteborgstrakten karaktäristiska naturen och särskilt kommit att känna för kontrasten mellan åsarnas buttert tunga kullrighet, som aldrig brytes av någon ryggen ridande byggnad samt lummigheten och behaget i dalgångarna, dit gårdar och kapell söka sig i skydd för vindarna från havet".

Kyrkogården projekterades av Gunnar Asplund och invigdes den 27 oktober 1935 av biskopen i Göteborgs stift Carl Block. Här finns kapell, krematorium, minneslund och två områden med tyska och brittiska krigsgravar. Dessa två senare tillkom 1961 då man sammanförde dessa länders omkomna från båda världskrigen på två särskilda gravfält inom kyrkogården, upplåtna för all framtid och sköts av Volksbund Deutsche Kriegsgräber-fürsorge respektive Commonwealth War Graves Commission.

Trots att vi var på en kyrkogård hade vi ett mycket världsligt ärende. Vi besökte fågelmatningen vid platsen för det gamla torpet Erikslund. Mycket mat fanns där och åtskilligt med fågel. En och annan gömde sig i de yviga snöbärsbuskagen. Här fanns en liten grupp domherrar där hanarna dominerade och lyste upp gråvädret. En svartmes gjorde flitiga besök vid fröautomaten, en flock bergfinkar och grönsiskor försåg sig hellre nere på marken. Vid den efterlängtade lunchen i någorlunda lä kom en duvhök snabbt glidande mellan träden. Den såg inte många, det är liksom meningen med duvhökens flykt... den försvann snabbt neråt de öppnare partierna av kyrkogården. 

Vi samlade sedan ihop oss i bilar och for ner till Säveåns mynning, för att få se lite fler och andra fåglar. Där upptäckte några snart en kungsfiskare längst ut vid älven uppströms, den flög upp några gånger men satt sedan osynlig länge. Dessutom sågs forsärla och smådopping. Peter kom efter på cykel och räknade viggarna åt oss. Det är i stort sett hans uppgifter som har utnyttjats för denna sammanställning, bara så du vet. Fåglar måste ju räknas, annars finns de ju inte.

SUM Kviberg Bergfink 7, blåmes 7, bofink 2, dom- herre 7, duvhök hane, grönfink 5, grönsiska 13, koltrast 8, nötväcka 2, Ob. korsnäbb 6, ringduva, rödhake, större hackspett, svartmes, talgoxe 5, tamduva 8. 
SUM Säveån. Brunand 2, forsärla, gråhäger, knölsvan 2, kungsfiskare, rödhake, skrattmås 7, smådopping, storskrake 6, vigg 213

 
Fotograferad kompletterad kyrkogårdskarta

Mot maten!

Vid matningens rand

                            Vid älvens kant