De ser inte mycket ut för världen men är ändå oerhört viktiga.
Små gröna alger av mångahanda slag som finns i varje damm
i kolossala mängder just nu, med sin fotosyntes binder de samman
vatten och koldioxid med hjälp av energirikt solljus (tacka klorofyll 
för det!).
Jämför med storleken på björkfrö t v (2 mm) och
vattenlopporna hoppkräftor Cyclops med antenner överst i mitten. 
När ljuset nu avtar dör algerna och Cykloperna med dem. Foto
ute i Petriskål med digitalkamera Olympus UZ750, makrofunktion.