Västkustska fågellokaler

Det är svårt och felaktigt att dela in fågellokaler i årstider.
Ändå kan det ibland vara användbart.
Det hoppas jag verkligen.
Subjektiv lista.


Våren

Brudarebacken, vårsträcket med sånglärkor, ringtrastar, ormvråkar och sångsvanflockar norrut

Slottsskogen
, rörhönsen slåss, skatorna bygger, rörsångare rastar, rödvingars körsång, stora svandagen.

Axlemossen
, smådoppingsjö i Änggårdsbergen, med kanadagås, andungar och simmande snok

Finns Mosse
, spelande ätlig groda i försommar, smådopping, andkullar, stjärtmes bor i skogen

Vitsippsdalen
med gott om sångare i vårens tid, mindre hack, svalört tar över en allt fuktigare dal

Änggårdsbergen
, trädlärka och nattskärra spelar på ljungheden, tofsmes och kungsfågel bor i skogen

Tofta kile
, restaurerad fågelrik vik söder om Marstrand, med änder och vipor

Svarttjärn
, liten sjö i kanten av Delsjöområdet där sothöna häckar, förr smådopping, 

Svarte mosse
, Länsmansgården, andfåglar, skrattmåskoloni, strövområde inpå knutarna

Lagmansholmen
, Nordre älv halvvägs ut mot mynningen, blåhök, varfågel, sångsvansträck

Ragnhildsholmen
, picknick vid gamla borgruinen, näktergalkören blandas med gräshoppsångarsång


Sommaren

Slottsskogen, hundratals bon, tusentals ungar, någon gång brandkronad, gylling och rosenfink.

Särö Västerskog, gammal skog med tallar och idegranar, liten hägerkoloni, tät vårsångarsång

Slätta damm, näckrossjö inne i granskogen, vattenklöver, smådoppingar, svalor och hela Hisingsparken

Välen, Askimsviken, rosenfink, buskskvättor, välbesökt stadsnära fågeltorn  

Store mosse, flera småsjöar söder om Vallda kyrka, väl värda besök ingen vet vad där kan vara

Svankällan, restaurerat våtområde vid Kärra, från fågeltornet syns en och annan andkull

Hålsjön, slättsjö innanför Kållered med fågeltorn, dopping och sothöna, brun kärrhök och rördrom

Sagsjön, vassrik slättsjö med vigg, dopping och sångare, mitt bland tåg, industrier och Kållered

Bokedalen, Jonsered, bokskog med grönsångare och någon gång mindre flugsnappare 

Vättlefjäll, stort vandringsområde med skog och sjö, storlom och fiskgjuse, orre och kanadagäss.

Svartedalen, stort skogsområde med storskogsfåglar, hackspettar, rovfåglar och barrskogsmesar

 

Höst

Slottsskogen, bläsandungdomar, skrakflockar, ringduvesträck, forsärlor, kungsörn vart femte år.

Stora Amundön, blandad terräng, därför artrikt; strandäng, betad äng, ekhagar, eneberg, alkärr

Vallda Sandö, mycket fågel i flyttningstider, även strandfågelhäckare, fågelskyddat

Ödsmåls kile översiktlig vadarlokal under sensommar med behändig observationsplattform

Rya skog, nötkråkor, stjärtmesar och en och annan berguv kan man få se bland talgoxar, blåmes och siskor

Hönö Kråkudden, när vind friskar från väst passerar havssulor, alkekung, liror, stormsvalor nära gömslet

Smithska udden, flyttande fåglar i rätt väder (svag sydvind) med påtaglig ledlinjeeffekt

Mönster, en av Onsalahalvöns syduddar, superbt ställe att studera flyttande fåglar, Falsterbo i miniatyr...

 

Vinter

Slottsskogen, mesmatningen, berguven, nötkråkorna, sothönan, skäggdoppingen, snart är våren här...

Överön, mynningen av Nordre älv en del fågel rastande, ibland örn, änder, långpromenad

Tjolöholm, klassiska havsörnmarker vintertid, fågeltorn i södra viken med vadare, änder och rovfågel

Torslandaviken massor av salskrakar och sångsvanar, enstaka kungsfiskare och smådoppingar

Göteborgs hamn, från Gullbergskaj till Långedrag, exotiska nordliga trutar, havsörn, vinteränder

Stensjön, sångsvanställe, vandring i Gunneboparken och strömstarar i sjöns utlopp

Jonsered, efter Aspens utlopp övervintrande strömstarar, kungsfiskare ibland nedanför fabrikerna

Säveån, övervintrande änder vid Floda, gå ner till Stenkullen se strömstarar, stjärtmesar, kungsfiskare